Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie
w Stalowej Woli

w roku akademickim 2013/2014 prowadzi nabór na:

studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe

 

Studia stacjonarne I stopnia:

Pedagogika specjalności:

·  Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym;

·  Edukacja integracyjna i włączająca;

·  Pedagogika resocjalizacyjna;

·  Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza.

Praca socjalna specjalizacje:

·  Praca socjalna z dzieckiem i rodziną, Opieka gerontologiczna

Inżynieria Środowiska specjalizacje:

·  Zasoby wodne – ich zanieczyszczenie i uzdatnianie;

·  Rekultywacja terenów zdegradowanych

 

Studia stacjonarne II stopnia:

Pedagogika specjalności:

·  Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne;

·  Edukacja integracyjna i oligofrenopedagogika;

·  Resocjalizacja z elementami mediacji sądowych;

·  Pedagogika społeczna z opiekuńczo – wychowawczą

Socjologia specjalności:

·  Bezpieczeństwo publiczne; Animacja społeczności lokalnej

 

Studia niestacjonarne II stopnia:

Pedagogika specjalności:

· Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne;

· Edukacja integracyjna i oligofrenopedagogika;

· Resocjalizacja z elementami mediacji sądowych;

· Pedagogika społeczna z opiekuńczo – wychowawczą

 

Studia podyplomowe:

- Studia podyplomowe w zakresie edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym

- Studia podyplomowe w zakresie profilaktyki społecznej i terapii uzależnień

- Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego

- Studia podyplomowe w zakresie kryminologii z elementami profilaktyki przestępczości

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 30.06.2013, godz. 17:51 - Rafał Podleśny