Uprzejmie informujemy, że trwa nabór na wyjazdy studentów na studia (na II semestr roku 2018/19) i na praktyki (do zrealizowania w trakcie roku akademickiego 2018/2019) w ramach programu Erasmus+ z krajami UE. Szczegółowe informacje, w tym formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie: www.kul.pl/Erasmus. Nabór potrwa do 29.06.2018.

 

Najważniejsze kryteria wyboru kandydatów to średnia ocen uprawniająca do udziału w programie tj. 3,5 oraz znajomość odpowiedniego języka obcego.

 

Każdy student, który zostanie zakwalifikowany na wyjazd otrzyma stypendium (stawki stypendialne - na stronie  www.kul.pl/Erasmus.)

 

Przypominamy, że studenci mogą uczestniczyć w programie, niezależnie od tego czy już odbywali studia/praktyki Erasmusa na poprzednich etapach studiów.

Autor: Anna Położyńska
Ostatnia aktualizacja: 06.06.2018, godz. 07:56 - Anna Położyńska