Szef Kancelarii Senatu działając na podstawie uchwały nr 8 Prezydium Senatu z dnia 23 września 2016 r. ogłasza nabór ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r. Oferta może dotyczyć tylko jednego, szczegółowego kierunku działania, określonego w uchwale nr 9 Prezydium Senatu, np. promowania Polski i kultury polskiej poza granicami kraju, wzmacniania i podtrzymywania tożsamości narodowej, bieżącego funkcjonowania mediów tradycyjnych i elektronicznych itd.

Szczegółowe informacje, uchwały, załączniki do oferty:

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 30 listopada 2016 r.

Autor: Urszula Czyżewska
Ostatnia aktualizacja: 07.10.2016, godz. 10:01 - Urszula Czyżewska