Informujemy, że w ramach realizacji projektu „Inkubator Innowacyjności” Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej ogłaszają nabór wniosków w zakresie:

 

  1. Wsparcia przedwdrożeniowego wyników badań naukowych i prac rozwojowych - nabór od dnia 27/03/2017 do 28/04/2017 do godziny 15 tej. W ramach naboru dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przewidziana `jest pula środków nie wyższa niż 200 000,00 zł.
  2. Wsparcia w zakresie promocji wyników badań naukowych i prac rozwojowych – nabór ciągły począwszy od dnia 27/03/2017.
  3. Wsparcia w zakresie ochrony patentowej wyników badań naukowych i prac rozwojowych– nabór ciągły począwszy od dnia 27/03/2017.

 

Zasady naborów, niezbędne informacje oraz wzory dokumentów są zawarte w Regulaminie projektu i znajdują się na stronie www.kul.pl/inkubator.

 

Odpowiedzi na pytania związane z projektem udziela:

  • p. Radosław Krajewski – kierownik projektu, Broker Innowacji, tel. 81 454 56 87, e-mail: radoslaw.krajewski@kul.pl

 

Dział Obsługi Badań i Rozwoju Uniwersytetu

Sekcja ds. Komercjalizacji Wiedzy i Technologii

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

Budynek Centrum Transferu Wiedzy, pok. nr 6

Autor: Radosław Krajewski
Ostatnia aktualizacja: 28.03.2017, godz. 15:40 - Radosław Krajewski