Nabór na studia doktoranckie na rok akad. 2010/2011

filozofia (niestacjonarne doktoranckie) 25
filozofia (stacjonarne doktoranckie) 5
historia (niestacjonarne doktoranckie) 50
historia (stacjonarne doktoranckie) 10
historia sztuki (niestacjonarne doktoranckie) 40
historia sztuki (stacjonarne doktoranckie) 4
językoznawstwo (niestacjonarne doktoranckie) 44
językoznawstwo (stacjonarne doktoranckie) 12
literaturoznawstwo (niestacjonarne doktoranckie) 79
literaturoznawstwo (stacjonarne doktoranckie) 18
muzykologia (niestacjonarne doktoranckie) 10
pedagogika (niestacjonarne doktoranckie) 28
pedagogika (stacjonarne doktoranckie) 2
prawo kanoniczne (niestacjonarne doktoranckie) 40
prawo kanoniczne (stacjonarne doktoranckie) 15
prawo (niestacjonarne doktoranckie) 60
prawo (stacjonarne doktoranckie) 25
psychologia (niestacjonarne doktoranckie) 25
psychologia (stacjonarne doktoranckie) 10
socjologia (niestacjonarne doktoranckie) 30
socjologia (stacjonarne doktoranckie) 6
teologia - duszpasterstwo rodzin (stacjonarne doktoranckie) 7
teologia - edukacja medialna (stacjonarne doktoranckie) 10
teologia - ekumenizm (stacjonarne doktoranckie) 5
teologia - historia kościoła (stacjonarne doktoranckie) 10
teologia - homiletyka (stacjonarne doktoranckie) 5
teologia - Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej (niestacjonarne doktoranckie) 40
teologia - katechetyka (stacjonarne doktoranckie) 10
teologia - liturgika (stacjonarne doktoranckie) 5
teologia - nauki biblijne (stacjonarne doktoranckie) 10
teologia dogmatyczna (stacjonarne doktoranckie) 10
teologia duchowości (stacjonarne doktoranckie) 10
teologia fundamentalna (stacjonarne doktoranckie) 7
teologia moralna (stacjonarne doktoranckie) 10
teologia praktyczna (stacjonarne doktoranckie) 10

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 29.06.2011, godz. 23:00 - Andrzej Zykubek