Dyrektor Instytutu Nauk Teologicznych na podstawie Regulaminu konkursów grantowych z dnia 20 stycznia 2022 roku ogłasza nabór wniosków
w konkursie grantowym na finansowanie projektów naukowo-badawczych dla dyscypliny nauki teologiczne.

 

Ogłoszenie o konkursie: 
konkurs na granty wydziałowe - dyscyplina nauki teologiczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Regulamin konkursu grantowego oraz formularze do pobrania - www.kul.pl/wtbadania 

 

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie papierowej i elektronicznej (PDF)
oraz w wersji edytowalnej w Sekretariacie WT (p. Ewa Zięba, C-813, e-mail: int@kul.pl).
Termin składania wniosków na formularzach określonych w Regulaminie upływa 12 września 2022 roku.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 18.07.2022, godz. 12:26 - Ewa Zięba