Dyrektor Instytutu Nauk Teologicznych na podstawie Regulaminu konkursów grantowych z dnia18 stycznia 2023 roku ogłasza nabór wniosków
w konkursie grantowym na finansowanie projektów naukowo-badawczych dla dyscypliny nauki teologiczne:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Regulamin konkursu grantowego oraz formularze do pobrania - www.kul.pl/wtbadania 

 

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie papierowej i elektronicznej (PDF)
oraz w wersji edytowalnej (WORD) w Sekretariacie WT (p. Ewa Zięba, C-831, e-mail: int@kul.pl).

Termin składania wniosków na formularzach określonych w Regulaminie upływa 16 czerwca 2023 roku.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 31.05.2023, godz. 13:22 - Ewa Zięba