Informujemy, że w ramach realizacji projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0” Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz KUL Creaitve sp. z o. o. ogłaszają nabór wniosków w zakresie:

  1. Wsparcia przedwdrożeniowego wyników badań naukowych i prac rozwojowych – nabór od 23.04.2019 do 17.05.2019 do godziny 15.00. W ramach naboru dla KUL przewidziana pula środków jest nie wyższa niż 100.000,00 zł. Pobierz wniosek
  2. Wsparcia w zakresie promocji wyników badań naukowych i prac rozwojowych – nabór ciągły począwszy od dnia 23.04.2019 do wyczerpania środków Pobierz wniosek
  3. Wsparcia w zakresie ochrony patentowej wyników badań naukowych i prac rozwojowych – nabór ciągły począwszy od dnia 23.04.2019 do wyczerpania środków Pobierz wniosek

Zasady naborów, niezbędne informacje oraz wzory dokumentów są zawarte w Regulaminie projektu.

 

UWAGA!!!

Aktualizacja regulaminu-pobierz.

 

Odpowiedzi na pytania związane z projektem udzielają:

 

Miejsce składania wniosków:

Centrum Transferu Wiedzy KUL

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

p. CTW-15 (parter)

Autor: Piotr Siemaszko
Ostatnia aktualizacja: 27.05.2019, godz. 09:16 - Piotr Siemaszko