Informujemy, że w ramach realizacji projektu „Inkubator Innowacyjności” Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej ogłaszają nabór wniosków w zakresie:

 

  1. Wsparcia przedwdrożeniowego wyników badań naukowych i prac rozwojowych - nabór od dnia 31/10/2017 do 30/11/2017 do godziny 15 tej. W ramach naboru dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przewidziana jest pula środków nie wyższa niż 100 000,00 zł.

Zasady naborów, niezbędne informacje oraz wzory dokumentów są zawarte w Regulaminie projektu znajdującym się poniżej.

 

Odpowiedzi na pytania związane z projektem udziela:

  • p. Radosław Krajewski – kierownik projektu, Broker Innowacji, tel. 81 454 56 87, radoslaw.krajewski@kul.pl

 

 

Dział Obsługi Badań i Rozwoju Uniwersytetu

Sekcja ds. Komercjalizacji Wiedzy i Technologii

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

Budynek Centrum Transferu Wiedzy, pok. nr 6

 

 

 

Treść Regulaminu projektu „Inkubator Innowacyjności” realizowanego przez konsorcjum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II: 

 

REGULAMIN PROJEKTU INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI 22.11.2017

 

Załączniki

 

Załącznik 1 - WYKAZ KRAJOWYCH INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI

Załącznik 2 - DEFINICJE POZIOMÓW GOTOWOŚCI TECHNOLOGICZNEJ TRL

Załącznik 3 - WNIOSEK O OBJĘCIE WSPARCIEM W ZAKRESIE PROMOCJI WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH

Załącznik 4 - KARTA OCENY WNIOSKU O OBJĘCIE WSPARCIEM W ZAKRESIE PROMOCJI WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH

Załącznik 5 - WNIOSEK O OBJĘCIE WSPARCIEM W ZAKRESIE OCHRONY PATENTOWEJ WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH

Załącznik 6 - KARTA OCENY WNIOSKU O OBJĘCIE WSPARCIEM W ZAKRESIE OCHRONY PATENTOWEJ WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH

Załącznik 7 - WNIOSEK O OBJĘCIE WSPARCIEM PRZEDWDROŻENIOWYM WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH 22.11.2017

Załącznik 8 - KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O OBJĘCIE WSPARCIEM PRZEDWDROŻENIOWYM WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH

Załącznik 9 - KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O OBJĘCIE WSPARCIEM PRZEDWDROŻENIOWYM WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH

Załącznik 10 - RAPORT KOŃCOWY Z REALIZACJI WSPARCIA PRZEDWDROŻENIOWEGO WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH

 

 

Autor: Radosław Krajewski
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2017, godz. 21:27 - Radosław Krajewski