Zapraszamy wszystkich chętnych do zapoznania sie z harmonogramem naborów wniosków w ramach programu Erasmus+ w 2017 r.:

 

Akcja 2

  • Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży – 2 lutego 2017 r., 26 kwietnia 2017 r., 4 października 2017 r.
  • Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) – 29 marca 2017 r.
  • Sojusze na rzecz wiedzy – 28 lutego 2017 r.
  • Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego – 9 lutego 2017 r.
  • Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży – 8 marca 2017 r.

Akcja 3

  • Spotkania młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą – 2 lutego 2017 r., 26 kwietnia 2017 r. i 4 października 2017 r.

Działania „Jean Monnet”

  • Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla stowarzyszeń, sieci, projekty – 23 lutego 2017 r.

Działania w dziedzinie sportu

  • Współpraca partnerska – 6 kwietnia 2017 r.
  • Małe partnerstwa współpracy – 6 kwietnia 2017 r.
  • Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe – 6 kwietnia 2017 r.

Więcej informacji:www

Autor: Urszula Czyżewska
Ostatnia aktualizacja: 10.01.2017, godz. 09:57 - Urszula Czyżewska