Ustawa została ogłoszona 20 IV1938 r. i od tego momentu weszła w życie. Na spotkaniu z premierem ks. rektor Antoni Szymański dziękował za uchwalenie ustawy. Wtedy w odpowiedzi usłyszał od Prezesa Rady Ministrów: Państwo liczy na dalszą owocną pracę Uniwersytetu w dziedzinie nauki i wpływu kulturalnego, który wywiera K.U.L., gdyż w walce z prądami rozkładowymi trzeba się oprzeć na ideałach, a ideały są tam, gdzie jest religia i objawienie.
(Sprawozdanie ze stanu K.U.L. w roku akademickim 1937/1938, s.5.)
Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 04.09.2007, godz. 11:33 - Liliana Kycia