Z wielką radością podajemy do wiadomości,

że postanowieniem z dnia 22 marca 2018 r.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

 

nadał

 

Pani dr hab. Agnieszce Dziubie

tytuł profesora nauk humanistycznych

 

 

 

 

                             CLARISSIMA DOMINA,

 

 

OMNES INSTITUTI STUDIIS CLASSICIS ET ORIENTALIBUS PROMOVENDIS

 

MAGISTRI DOCTORANDI DISCIPULI

 

EX ANIMO TIBI GRATULANTUR  ET OPTANT

 

UT  FIRMA VALETUDINE UTARIS

 

DEI GRATIA DONERIS

 

ATQUE  PRAECLARA PHILOLOGIAE CLASSICAE ET SINOLOGIAE STUDIA 

 

PROMOVERE ET ADORNARE PERGAS

Autor: Ks. Tadeusz Gacia
Ostatnia aktualizacja: 11.04.2018, godz. 19:25 - Iwona Wieżel