radziszewski1

PRÆMIUM NOMINIS REVERENDISSIMI DOMINI IDZI RADZISZEWSKI

 

Nagroda im. Księdza Idziego Radziszewskiego, założyciela i pierwszego Rektora KUL, została uchwalona przez Zarząd Towarzystwa Naukowego KUL 6 IV 1974 roku. Jest odtąd przyznawana co roku "za wybitne osiągnięcia naukowe w duchu humanizmu chrześcijańskiego".

 

Ks. Idzi Radziszewski
(1871-1922)

 

 

 

Regulamin Nagrody:

1. Za wybitne osiągnięcia naukowe w duchu humanizmu chrześcijańskiego Zarząd Towarzystwa przyznaje w każdym roku kalendarzowym 1 lub 2 nagrody.
a) nagrodę za całokształt dorobku
b) nagrodę za książkę roku

2. Przygotowanie wniosków Zarząd zleca specjalnie powołanej komisji, która po zasiągnięciu opinii Wydziałów Towarzystwa przedstawia po 3 kandydatów do każdej z nagród.

3. Komunikat o przyznaniu nagród podaje się do publicznej wiadomości w czasie dorocznego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa.

 

Laureaci:

2014 - prof. dr hab. Bogdan Chazan

2013 - s. prof. dr hab. Zofia Józefa Zdybicka USJK

2012 - Zenon Kardynał Grocholewski

2011 - ks. prof. dr hab. Józef Krukowski

2010 - ks. prof. dr hab. Bogusław Nadolski TChr 

2009 - prof. dr hab. Antoni B. Stępień

2008 - prof. dr hab. Jadwiga Puzynina

2007 - abp prof. dr hab. Stanisław Wielgus

2006 - prof. dr hab. Juliusz Domański

2005 - ks. prof. dr hab. Czesław Stanisław Bartnik

2004 - abp prof. dr. hab. Józef Życiński

2003 - prof. dr hab. Marek Henryk Safjan

2002 - prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Fijałkowski

2001 - ks. prof. dr hab. Michał Heller

2000 - prof. dr hab. Stefan Sawicki

1999 - prof. dr hab. Zenomena Płużek

1998 - prof. dr hab. Anna Świderkówna

1997 - ks. prof. dr hab. Józef Kudasiewicz

1996 - prof. dr hab. Andrzej Stelmachowski

1995 - prof. dr hab. Jan Turowski

1994 - bp prof. dr Alfons Nossol

1993 - prof. dr hab. Lech Kalinowski

1992 - prof. dr hab. Krzysztof Skubiszewski

1991 - o. prof. dr Mieczysław Krąpiec

1990 - prof. dr hab. Tymon Terlecki

1989 - prof. dr Czesław Strzeszewski

1988 - ks. prof. dr hab. Józef Majka

1986 - prof. dr hab. Irena Sławińska

1985 - prof. dr hab. Julian Aleksandrowicz

1984 - ks. prof. dr Józef Pastuszka

1983 - prof. dr hab. Izydora Dąmbska

1982 - prof. dr hab. Stefan Swieżawski

1980 - prof. dr hab. Marian Plezia

1979 - prof. dr hab. Karol Górski

1978 - ks. prof. dr hab. Wincenty Granat

1977 - prof. dr hab. Stefania Skwarczyńska

1976 - prof. dr hab. Jakub Sawicki

1975 - prof. dr hab. Konrad Górski

1974 - prof. dr Władysław Tatarkiewicz

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 23.03.2015, godz. 09:11 - Stanisław Sarek