Dr Wacław Bąk i dr Małgorzata Łysiak 24 września br. zostali nagrodzeni za zajęcie pierwszego miejsca w sesji plakatowej 36. Kongresu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego "Psychologia dla zdrowia osoby i społeczeństwa" w Gdańsku:

Bąk, W., Łysiak, M. (2017, wrzesień). Pomiar stanu i cechy depresji. Polska adaptacja kwestionariusza STDS. XXXVI Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Gdańsk.

Autor: Małgorzata Bąk
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2017, godz. 11:30 - Małgorzata Bąk