Rektor KUL przyznał ks. dr. hab. Dariuszowi Lipcowi, prof. KUL oraz ks. dr. hab. Kazimierzowi Święsowi nagrodę zespołową IV stopnia za wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki.

Autor: Marek Fiałkowski
Ostatnia aktualizacja: 02.02.2015, godz. 10:02 - Marek Fiałkowski