Nagroda im. Anieli hrabiny Potulickiej za sukces gospodarczy realizowany w duchu solidarnego humanizmu

 

Nagroda pieniężna w wysokości 10 000 zł przyznawana jest za sukces gospodarczy małych i średnich przedsiębiorców połączony z afirmacją wartości moralnych, realizowany w duchu solidarnego humanizmu.

Do Nagrody mogą być zgłaszane osoby fizyczne będące członkami kadry zarządzającej (członkowie zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki) lub właściciele (jednoosobowi przedsiębiorcy lub wspólnicy prowadzący sprawy spółki) małych i średnich przedsiębiorstw, legitymujący się osiągnięciami w roku poprzedzającym rok przyznania Nagrody. Kandydatami do nagrody mogą być osoby, które nie ukończyły 40 roku życia w roku poprzedzającym rok przyznania Nagrody.

Prawo zgłaszania kandydatur do Nagrody przysługuje każdemu członkowi Kapituły, jednostkom organizacyjnym oraz osobom fizycznym z kraju i zagranicy. Wniosek o przyznanie Nagrody powinien zawierać pisemne uzasadnienie i potwierdzenie osiągnięć zgłaszanych do Nagrody.

 

W roku 2019 termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do dnia 31 maja 2019 r.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do dnia 15 czerwca 2019 r.

 

Zgłoszenia należy przesyłać , na adres:

 

Sekretariat Rektora KUL

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

z dopiskiem: „Nagroda im. Anieli hrabiny Potulickiej – sukces gospodarczy”.

 

Kapituła Konkursu:

  1. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor KUL - Przewodniczący
  2. dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL - Prezes Zarządu Fundacji Potulickiej
  3. Sławomir Sosnowski - Marszałek Województwa Lubelskiego
  4. Krzysztof Żuk - Prezydent Miasta Lublin
  5. Zbigniew Jakubas - właściciel Grupy Kapitałowej Multico
  6. Marek Tarnowski - Prezes Zarządu Mokate S.A.
  7. Zbigniew Stopa - Prezes Zarządu Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.
  8. Antoni Magdoń - Dyrektor Regionu w Banku Pekao S.A.

 

Regulamin Nagrody

 

Kontakt:

Dział Organizacyjno-Prawny

e-mail: dop@kul.pl 

tel.: 81 445 41 77

Autor: Grzegorz Tylec
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2019, godz. 08:25 - Leszek Wojtowicz