Nagroda za działalność gospodarcząNagroda im. Anieli hrabiny Potulickiej za działalność gospodarczą prowadzoną z poszanowaniem idei solidarnego humanizmu

 

Nagroda przyznawana jest corocznie przez Kapitułę Nagrody za za działalność gospodarczą prowadzoną przez przedsiębiorców z poszanowaniem solidaryzmu społecznego, wartości moralnych, troską o potrzeby drugiego człowieka i zaangażowaniem na rzecz dobra wspólnego.

 

Do Nagrody mogą być zgłaszani wszyscy przedsiębiorcy, legitymujący się osiągnięciami, o których mowa powyżej, w roku poprzedzającym rok przyznania Nagrody.

 

 

Prawo zgłaszania kandydatur do Nagrody przysługuje każdemu członkowi Kapituły, jednostkom organizacyjnym oraz osobom fizycznym z kraju i zagranicy. Wniosek o przyznanie Nagrody powinien zawierać pisemne uzasadnienie i potwierdzenie osiągnięć zgłaszanych do Nagrody.

 

Kapituła przyznaje Nagrodę do 15 maja danego roku. Kapituła ma prawo do nieprzyznawania Nagrody w danym roku.

 

Nagroda w formie statuetki wręczana jest w terminie wskazanym przez Rektora KUL.

 

 

Zgłoszenia należy przesyłać, na adres:

 

Sekretariat Rektora KUL

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

lub drogą elektroniczną na adres dop@kul.pl,

z dopiskiem: „Nagroda im. Anieli hrabiny Potulickiej – działalność gospodarczą”.

 

 

W roku 2020 termin nadsyłania zgłoszeń został wydłużony do dnia 4 maja 2020 r.

 

 

Kapituła Konkursu:

  1. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor KUL - Przewodniczący
  2. dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL - Prezes Zarządu Fundacji Potulickiej
  3. Sławomir Sosnowski - Marszałek Województwa Lubelskiego
  4. Krzysztof Żuk - Prezydent Miasta Lublin
  5. Zbigniew Jakubas - właściciel Grupy Kapitałowej Multico
  6. Marek Tarnowski - Prezes Zarządu Mokate S.A.
  7. Zbigniew Stopa - Prezes Zarządu Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.
  8. Antoni Magdoń - Dyrektor Regionu w Banku Pekao S.A.

 

Regulamin Nagrody

 

Kontakt:

Dział Organizacyjno-Prawny

e-mail: dop@kul.pl 

tel.: 81 445 41 77

Autor: Grzegorz Tylec
Ostatnia aktualizacja: 27.03.2020, godz. 15:49 - Leszek Wojtowicz