Nagroda przyznawana jest corocznie (w drodze konkursu) młodym doktorom, którzy uzyskali stopień doktora w ciągu pięciu lat kalendarzowych poprzedzających rok, w którym odbywa się konkurs, i wyróżniają się humanistyczną postawą, uczciwością i pasją naukową. Laureat musi być uczonym wyróżniającym się osiągnięciami w pracy naukowej (w dowolnej dziedzinie) oraz dydaktycznej lub społecznej, umiejącym przekraczać granice swojej specjalizacji.

Termin składania wniosków upływa 31 stycznia 2020 r. Więcej...

Autor: Natalia Turkiewicz
Ostatnia aktualizacja: 13.01.2020, godz. 09:16 - Natalia Turkiewicz