20 października 2013 r. podczas uroczystości Gali Kultury w lubelskim Centrum Kultury Leszek Mądzik otrzymał nagrodę za całokształt działalności:

 
- za niezwykle bogaty dorobek twórczy i artystyczny oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji kulturalnej i artystycznej,
- za założenie i konsekwentne rozwijanie Sceny Plastycznej KUL, której prezentacje niezmiennie pozostają na najwyższym światowym poziomie,
- za promocję Lublina w kraju i za granicą, jako znaczącego ośrodka sztuki.