NAGRODY

 

 13 XII 2005 – II Nagroda w XV Konkursie Literackim Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Lublin.

 

STYPENDIA

 

2005/2006 – stypendium naukowe KUL.

20 IV 2006 - stypendium w dziedzinie kultury i twórczości artystycznej Zarządu Województwa Lubelskiego.

2007/2008 – roczne stypendium doktoranckie i stypendium naukowe KUL.

2008/2009 – roczne stypendium doktoranckie.

II 2009 – VI 2009 – stypendium fundowane KUL.

2009/2010 - stypendium naukowe KUL

I-IX 2010 - Stypendium Fundacji Naukowej Rektora KUL

II-VII 2011 - Stypendium Fundacji Naukowej Rektora KUL

 

 

 

Autor: Jacek Hnidiuk
Ostatnia aktualizacja: 12.11.2011, godz. 12:21 - Jacek Hnidiuk