Z radością i dumą powiadamiamy, że wśród nagrodzonych i wyróżnionych w tegorocznej,

25. edycji Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS

znalazły się następujące książki Pracowników naszego Wydziału: 

 

 

Wyróżnienie w kategorii „Historia”

 

Mieczysław Ryba, Kościół i państwo na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej, Instytut Pamięci Narodowej, Lublin 2021

 

 

Wyróżnienie w kategorii „Literacka”

 

Małgorzata Król, Katarzyna Wasak (oprac.), Gustaw Zieliński, Panna włościanka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2021

 

 

Nagroda w kategorii „Muzyka chrześcijańska klasyczna”

 

Andrzej Gładysz (wstęp i oprac.) Simon Ferdinand Lechleitner, Dialogus de Passione Christi Domini ex F, Wydawnictwo KUL, Lublin 2021

  

Nagroda w kategorii „Seria”

 

Justyna Dąbkowska-Kujko, Staropolski dramat i dialog religijny, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2021

 

W kategorii „Tłumacz”

Nagroda

 

ks. Tadeusz Gacia, ks. Jarosław M. Marczewski, Agnieszka Strycharczuk, Maioris ad limina templi… Poezja epigraficzna epoki karolińskiej. Badania i przekłady, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2021

 

Wyróżnienie

 

Wiesław Pawlak (tłum., wstęp i oprac.), Francesco Sacchini, De ratione libros cum profectu legendi libellus. O owocnym sposobie czytania książek, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2021

 

Ponadto wyróżnienie w kategorii „Edytorstwo” otrzymała książka pani Elżbiety Stoch

z Wydziału Nauk Społecznych, reprezentującej dyscyplinę literaturoznawstwo

Teatr Miejski w Lublinie (1944-1949), Źródła - nieznane fakty - repertuar - recepcja krytyczna, Wydawnictwo KUL, Lublin 2021. 

 

Nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy! 

Autor: Joanna Wiatr
Ostatnia aktualizacja: 06.10.2022, godz. 09:19 - Joanna Wiatr