Najczęściej zadawane pytania 2014

 

 1. Mam do Państwa takie pytanie: co musi zrobić student ,który będzie studiować pierwszy rok, żeby zacząć otrzymywać stypendium? Dokąd pójść, o co zapytać?

Przede wszystkim zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej www.kul.pl/pomocmaterialna

 

Tutaj znajdą Państwo pełną informację i wnioski.

 

Studentów z zagranicy zapraszamy do odwiedzenia DSSS w Collegium Norwidianum. Pokoje CN – 001 do CN 001B.

 1. Co zrobić jeśli musze dostarczyć dokumenty o stypendium do 15 września a potrzebny jest dokument ze szkoły tudzież uczelni o uczęszczaniu rodzeństwa do danej placówki, a mój brat zaczyna studia od października i nie wiem jak mogę uzyskać taki dokument? Wystarczy decyzja o przyjęciu na studia?

W takiej sytuacji należy złożyć oświadczenie, że brat/siostra kontynuuje naukę w roku akademickim 2014/2015.

 

W oświadczeniu powinny się znaleźć:
- nazwa uczelni, na której rodzeństwo będzie się uczyć,
-  zobowiązanie do niezwłocznego uzupełnienia wniosku o brakujące zaświadczenie.

 

Możliwe jest także złożenie decyzji o przyjęciu na studia i zobowiązanie do niezwłocznego uzupełnienia wniosku.

 

Jeżeli rodzeństwo studiuje lub otrzymało decyzję o przyjęcie na studia na KUL wystarczy we wniosku wpisać informację, że jest to student KUL. Wtedy informację tę potwierdzi DSSS (Dział Studenckich Spraw Socjalnych).

 1. Czy jeśli zdarzy się taka sytuacja, że moje dokumenty uzupełniające do wniosku o stypendium socjalne dojdą pocztą po terminie czy ten wniosek będzie rozpatrzony ?

W przypadku przekroczenia siedmiodniowego terminu podanego na wezwaniu należy niezwłocznie skontaktować się z DSSS.

 

Wniosek ten, ze względu na przepisy, nie może być rozpatrzony w pierwszym terminie.

 

Najprawdopodobniej zostanie on rozpatrzony w drugim terminie. Należy jednak pamiętać, że w drugim terminie dostępne rezerwy środków nie są duże.

 1. Czy w trakcie roku akademickiego, gdy sytuacja materialna rodziny się zmieni można przedstawić dokumenty, dzięki którym wysokość stypendium socjalnego może wzrosnąć?

Tak. Warto pamiętać, że student ma obowiązek zgłaszać wszelkie zmiany mające wpływ na pomoc materialną. Przepisy są tu bardzo restrykcyjne i niezgłoszenie zmian w przypadku poprawienia się sytuacji materialnej rodziny może skutkować wymogiem zwrotu stypendium.

 1. Wiem, że trzeba przedłożyć dokumenty o dochodach za rok ubiegły czyli 2013, dostałem informacje, że trzeba również za aktualny rok 2014. To prawda? Czy może chodzi o przedstawienie dokumentów Październik 2013 – Październik 2014? Bo rozliczenie podatkowe za 2014 jest w kwietniu 2015 bodajże.

Dochód wykazuje się za poprzedni rok kalendarzowy (w tym roku będzie to dochód z roku 2013). Jeśli natomiast nastąpiła jakakolwiek zmiana w źródłach dochodu w kolejnym roku (2014) to należy również i ją wykazać.

 

Jeśli, na przykład, nastąpiła zmiana zatrudnienia, to w takim wypadku za obecny rok kalendarzowy należy przedstawić zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia (daty zatrudnienia od/do) i miesięcznym dochodzie netto z poszczególnych trzech pierwszych miesięcy od zatrudnienia.

 

Zachęcamy do zapoznania się z definicjami dochodu utraconego i dochodu uzyskanego w Załączniku 10:
zarzadzenia,14519.html

 

lub w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

 

W przypadku dodatkowych pytań najlepiej skontaktować się z DSSS

 1. Czy wiadomo coś w sprawie ustawy dotyczącej małżeństw nie wykazujących samodzielności finansowej? Czy nadal trzeba będzie dostarczać dochody rodziców? Podobno miały być jakieś zmiany w tej kwestii.

Stan prawny ulegnie zmianie 1 października 2014. Proszę złożyć wniosek w obecnym stanie prawnym (obowiązującym do 30 września 2014).  Prosimy także, by na bieżąco śledzić zmiany na stronie www DSSS (kul.pl/pomocmaterialna). Niezbędne informacje podamy niezwłocznie.

 1. Jakie warunki muszę spełnić aby móc stwierdzić, że sam się utrzymuję i aby, przy wyliczaniu dochodu pod uwagę brane były tylko moje dochody (bez dochodów rodziców)? Czy musi tu być jakiś określony zarobek i czy umowa musi być na cały rok?

W obecnym stanie prawnym (do 30 września 2014) by zostać uznanym za samodzielnego finansowo należy posiadać stałe źródło dochodu w 2013 r. i 2014 r. miesięcznie nie mniejsze niż 850 zł i 20 groszy.

 

Stan prawny ulegnie zmianie 1 października 2014. Prosimy  na bieżąco śledzić zmiany na stronie www DSSS (kul.pl/pomocmaterialna). Niezbędne informacje podamy niezwłocznie.

 1. Czy jeśli moi rodzice mieli pole , wykazałam je w tamtym roku akademickim a teraz przepisali je mojemu starszemu bratu w dzierżawę to wystarczy tylko akt notarialny czy potrzeba czegoś jeszcze ?

Dzierżawa gospodarstwa rolnego nie stanowi utraty dochodu. Definicję dochodu utraconego i uzyskanego można znaleźć w Ustawie o świadczeniach rodzinnych

 1. W moim przypadku niemożliwe jest otrzymanie oświadczenia o składkach na ubezpieczenie zdrowotne mojej mamy, ponieważ nie mam jej w tym momencie w Polsce i nie wróci do 15 września (możliwe, że będzie w kraju dopiero w październiku; nie posiadam również upoważnienia, ponieważ w KRUS powiedziano mi, że takim upoważnieniem jest dowód osobisty mojej mamy). Wychodzi więc na to, że nie mam kompletu dokumentów. Czy wniosek o stypendium można złożyć również w późniejszych miesiącach w zaistniałej sytuacji?

Jeśli źródłem dochodu mamy jest gospodarstwo rolne powyżej 6ha i mama sama odprowadza składki na ubezpieczenie zdrowotne, to składki te nie podlegają odliczeniu od dochodu z gospodarstwa rolnego.

 

Dochód ustalany jest tylko na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach rozliczeniowych zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

 1. Czekam na przyznanie alimentów od rodziców, co jeśli nie dostanę decyzji od sądu przed 15 września i nie wyrobię się ze złożeniem wniosku o stypendium, czy będzie jakiś drugi termin składania wniosków?

W takim przypadku proszę koniecznie złożyć wniosek w terminie – bez decyzji sądu. Do wniosku proszę załączyć oświadczenie z wyjaśnieniem sytuacji. Taki wniosek pozostawimy do oceny Komisji Stypendialnej.

 1. Czy jeżeli staram się o zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania na stancji muszę dołączyć dokument potwierdzający moje zameldowanie tam? Czy wystarczą te same dokumenty co do zwykłego stypendium socjalnego?

Na wniosku o stypendium socjalne znajduje się oświadczenie o zamieszkiwaniu na stancji. Należy podać dokładny adres. Nie ma natomiast konieczności przedstawiania umowy najmu czy meldunku.

 1. Czy jeśli zostałam/ zostałem przyjęty na KUL w dodatkowym naborze już po terminach składania wniosków mogę ubiegać się o stypendium socjalne?

Osoby przyjęte na KUL po 31 sierpnia mają czas na złożenie wniosku do 30 września lub między 1 a 5 dniem miesiąca za wyjątkiem października.

 1. Kiedy dowiem się o przyznaniu stypendium / pokoju w akademiku?

Akademiki są przyznawane we wrześniu. Decyzje powinny dotrzeć do Państwa w połowie września.

 

Wnioski socjalne są najczęściej rozpatrywane po raz pierwszy pod koniec października, ale mogą być również rozpatrzone w listopadzie. Wypłata następuje w miesiącu przyznania.

 1. Co się stanie, jeśli nie znam jeszcze swojego numeru albumu i nie wpiszę go we wniosku?

Spokojnie. Brak numeru albumu nie powoduje niekompletności wniosku.

 

W razie wszelkich wątpliwości zachęcamy do kontaktu z działem:

pracownicy,11429.html

 

 

Autor: Grzegorz Jędrek
Ostatnia aktualizacja: 04.09.2014, godz. 13:21 - Grzegorz Jędrek