Najważniejsze publikacjeKsiążki

Ks. Jan Zimny. Duszpasterstwo katechetyczne w szkole średniej diecezji przemyskiej w okresie międzywojennym. Lublin 1991.
Ks. Jan Zimny. Katecheza w ujęciu Jana Pawła II. Aspekty pedagogiczne. Sandomierz 2006, ss. 209.
Ks. Jan Zimny. Specyfika wieku młodzieżowego w aspekcie pedagogicznym. Sandomierz 2006, ss. 96.
Ks. Jan Zimny. Współczesny model autorytetu nauczyciela. Sandomierz 2006, ss.528.
Sieroń R. B., 300 godzin w ojczyźnie Jezusa, Biblioteka Staszowska 154, Kielce - Staszów 2002, ss. 114.
Sieroń R. B., Chairein e i suoi derivati nel Corpus Paulinum. Studio linguistico - teologico, PUST, Roma 2003, ss. 304.
Sieroń R. B., Apostolat bibliny we współczesnej rodzinie, ruzomberok 2006, s. 100 (mps).
Sieroń R. B., Model wychowania chrześcijańskiego według św. Pawła Apostoła, Sandomierz 2007, ss. 244.


Prace zbiorowe

Ks. Jan Zimny (red.). Wiara a kultura. Sandomierz 2004, ss. 214.
Ks. Jan Zimny (red.). Współczesne zagrożenia rodziny, Sandomierz 2006, ss. 323.
Ks. Jan Zimny (red.). Wychowanie ku wartościom. Sandomierz 2006, ss.252.
Ks. Jan Zimny (red.). Współczesne trendy w badaniach naukowych. Sandomierz 2006, ss.284.
Ks. Jan Zimny (red.). Aktualne wyzwania dla nauk społecznych. Sandomierz 2006, ss.469.
Ks. Jan Zimny (red.). Pedagodzy na współczesne czasy. Stalowa Wola - Ružomberok - Sandomierz 2006, ss.364.
Ks. Jan Zimny (red.). Widzieć - oceniać - działać. Wieloaspektowość badań naukowych. Stalowa Wola - Ružomberok 2006, ss.411.
Ks. Jan Zimny (red.). Pedagogia na dziś. Stalowa Wola - Stalowa Wola - Ružomberok 2007, ss.538.
Ks. Jan Zimny (red.). Cywilizacja i kultura. Współczesne problemy. Stalowa Wola - Sandomierz 2007, ss.467.
Ks. Jan Zimny (red.). Wokół pedagogiki katolickiej. Stalowa Wola - Sandomierz 2007, ss.198.
Ks. Jan Zimny (red.). Szkolnictwo katolickie w myśli Kościoła. Sandomierz, 2007, ss.297.
Kiernikowski Z., Kucharski J., Sieroń R. B., Sudoł K., Śladami Jezusa. Jubileuszowa Pielgrzymka do Ziemi Świętej Papieskiego Instytutu Polskiego w Rzymie, Warszawa 2001, ss. 188.
,,Idzie z gałązką oliwną. 10 - lat obecności tygodnika katolickiego ,,Gość Niedzielny" w diecezji sandomierskiej, praca pod redakcją ks. Romana Bogusława Sieronia, Sandomierz 2006, ss. 403.


Artykuły w pracach zbiorowych

Kościół i wierni w Staszowie (lata 1918 - 1945) w: Almanach Staszowski, pod redakcją Macieja A. Zarębskiego, Staszów 2003, s. 53-54.
Europejskie korzenie wyrastają z Sandomierza. Przed 400 - leciem sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Sulisławicach, w: Europa dwóch płuc, praca zbiorowa pod redakcją ks. dr. Jana Zimnego, Sandomierz 2006, s. 104 - 107 i s. 161 - 168.
Wartość pracy w Biblii, w: Wychowanie ku wartościom, praca zbiorowa pod redakcją ks. dr. hab. Jana Zimnego, Sandomierz 2006, s. 113-124.
Definicja modlitwy chrześcijańskiej według św. Pawła Apostoła w Pierwszym Liście do Tesaloniczan, w: Współczesne trendy w badaniach naukowych, praca zbiorowa pod redakcją ks. dr hab. Jana Zimnego, Rużomberok - Kijów - Sandomierz 2006, s. 119-133.
Perła z Umbrii - Pedagogia przebaczenia św. Rity z Cascii, w: Pedagodzy na współczesne czasy, praca zbiorowa pod redakcją ks. dr. hab. Jana Zimnego, Stalowa Wola - Rużomberok - Sandomierz 2006, s. 117-126.
Jak czytać Pismo Święte w rodzinie? w: Rodzino przekaż wiarę. Praca pod redakcją ks. Czesława Murawskiego. Sandomierz 2006. s. 40-43.
Pismo Święte w pedagogii rodziny. Apostolat biblijny we współczesnej rodzinie. w: Widzieć. Oceniać. Działać. Wieloaspektowość badań naukowych, praca zbiorowa pod redakcją ks. dr. hab. Jana Zimnego, Stalowa Wola - Rużomberok 2006, s. 112-120.
Jak czytać Pismo Święte w rodzinie? w: Rodzino przekaż wiarę. Praca pod redakcją ks. Czesława Murawskiego. Sandomierz 2006. s. 40-43.
Wychowanie chrześcijańskie optymalnym modelem wychowania, w: Pedagogia na dziś, praca zbiorowa pod redakcją ks. dr. hab. Jana Zimnego, Stalowa Wola - Rużomberok 2007, s. 137-165.
Sieroń R. B., Chairein e i suoi derivati nei testi veterotestamentari, negli apocrifi e pseudoepigrafi dell'Antico Testamento, w: Przemawiaj do nich moimi słowami. Księga Pamiątkowa dedykowana Jego Magnificencji Księdzu Rektorowi Profesorowi Ryszardowi Rumiankowi w 35. rocznicę kapłaństwa i 60. rocznicę urodzin, zebrał i opracował ks. dr Zbigniew Godlewski, Warszawa 2007, s. 553-563.


Artykuły naukowe

Ks. Jan Zimny. Obraz polskiej młodzieży. w: „Katecheza w ujęciu Jana Pawła II", Sandomierz 2004, s.137-156.
Ks. Jan Zimny. „Małżeństwo jako wspólnota wiary" w: „Współczesne zagrożenia rodziny". Sandomierz 2006 ss. 31-56.
Ks. Jan Zimny. „Nauczyciel jako podmiot wychowania" w: „Współczesne zagrożenia rodziny". Sandomierz 2006 ss. 241-247.
Ks. Jan Zimny. „Budowniczy chrześcijańskiej Europy". w: „Europa dwóch płuc". Sandomierz 2006 ss.108-130.
Ks. Jan Zimny. „Święci w kształtowaniu Polski i Europy". w: „Europa dwóch płuc". Sandomierz 2006 ss.137-161.
Ks. Jan Zimny. „Benedykt XVI - kontynuator wychowania w duchu pokoju i pojednania". w: Disputationis scientificae. Ružomberok - Słowacja
Ks. Jan Zimny. „Nowe wyzwania wychowawcze" w: „Wychowanie ku wartościom". Sandomierz 2006 ss.15-23.
Ks. Jan Zimny. „Aksjologia w życiu pedagogicznym" w: „Wychowanie ku wartościom". Sandomierz 2006 ss. 151-165
Ks. Jan Zimny. „Autorytet nauczyciela i wychowawcy. Mieć czy być?" w: „Współczesne trendy w badaniach naukowych". Sandomierz 2006 s.90-100;
Ks. Jan Zimny. Autorytet nauczyciela. Struktura, forma i znaczenie w: „Informatyczno-telekomunikacyjne technologie w oświacie: doświadczenia, problemy, perspektywy". Lwów 2006 ss. 38-43, Ukraina
Ks. Jan Zimny. Potrzeba autorytetu nauczyciela: w: Aktualne wyzwania dla nauk społecznych. Ružomberok - Kijów - Sandomierz 2006 s.67-78;
Ks. Jan Zimny. Zasady chrześcijańskiego wychowania: w: Aktualne wyzwania dla nauk społecznych. Ružomberok - Kijów - Sandomierz 2006 s.109-138;
Ks. Jan Zimny. O nową szkołę katolicką. w: Widzieć - oceniać - działać. Wieloaspektowość badań naukowych. Stalowa Wola - Ružomberok 2006, ss.77-91.
Ks. Jan Zimny. Etapy życia rodzinnego - kontakt między pokoleniami. w: Katecheza v škole a v rodine. Zbornik prednášok z konferencje. Ružomberok 6-11. novembra 2006. Ružomberok 2006, ss.25-37.
Ks. Jan Zimny. Czynniki kształtujące autorytet wychowawcy - nauczyciela. w: Pedagogia na dziś. Stalowa Wola - Ružomberok 2007, ss.88-109.
Ks. Jan Zimny. Rola autorytetu w procesie wychowania. w: Cywilizacja i kultura. Współczesne problemy. Stalowa Wola - Sandomierz 2007 ss.130-146.
Ks. Jan Zimny. Wstęp. w: Wokół pedagogiki katolickiej. Stalowa Wola - Sandomierz 2007, ss.5-10.
Ks. Jan Zimny. Ku wychowaniu katolickiemu. w: Wokół pedagogiki katolickiej. Stalowa Wola - Sandomierz 2007, ss.56-64.
Ks. Jan Zimny. Wstęp. w: Szkolnictwo katolickie w myśli Kościoła. Sandomierz 2007, ss.5-9.
Ks. Jan Zimny. Potrzeba szkolnictwa katolickiego. w: Szkolnictwo katolickie w myśli Kościoła. Sandomierz 2007, ss. 10-22.
Ks. Jan Zimny. Szkoły katolickie wspólnotą mądrości. w: Szkolnictwo katolickie w myśli Kościoła. Sandomierz 2007, ss.104-120.
Ks. Jan Zimny. Miejsce młodzieży we współczesnym Kościele. Szkolnictwo katolickie w myśli Kościoła. Sandomierz 2007, ss.163-196.
Ks. Jan Zimny. Wstęp. w: Musicie od siebie wymagać. Sandomierz 2007, ss.5-11.
Ks. Jan Zimny. Specyfika „Europejskiego nauczyciela" XXI wieku. w: Teoretyczne i metodyczne zasady pedagogicznej oświaty: mistrzostwo pedagogiczne, twórczość, technologia. Kijów 2007, ss. 50-61.
Ks. Jan Zimny. Osobowość cechy osobowości istotnym czynnikiem autorytetu nauczyciela. w: Kijów 2007, ss.10
Ks. dr Roman Bogusław Sieroń. Język Ewangelii Papieża Jana Pawła II, Kronika Diecezji Sandomierskiej, rok 98 (2005), nr 5-6, s. 489 - 491.
Ks. dr Roman Bogusław Sieroń. Św. Paweł Apostoł pierwszym dziennikarzem chrześcijańskim, KDS, rok 98 (2005), nr 5-6, s. 516 - 526.
Ks. dr Roman Bogusław Sieroń. Minimum wiedzy o liturgii (Liturgia dla wszystkich) - recenzja, KDS, rok 98 (2005), nr 5-6, s. 526-527.
Joachim Gnilka. Biblia i Koran. Podobieństwa i różnice, Wydawnictwo M, Kraków 2005, ss. 214; recenzja ks. Romana Bogusława Sieronia, Studia Sandomierskie 12 (2005), z. 2, s. 187 - 188.
Ks. dr Roman Bogusław Sieroń. Gioia apostolica di Paolo (chara) nella Lettera a Filemone, Studia Diecezji Radomskiej, tom siódmy, rok 2005, s. 209 - 213.
Ks. dr Roman Bogusław Sieroń. Radość jako owoc Ducha Świętego (Gal 5,22). Prawdziwa radość (chara) programem życia chrześcijańskiego według Listu św. Pawła Apostoła do Galatów, Społeczeństwo i Rodzina. Stalowowolskie Studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, nr 5 (4/2005), rok 2, październik - grudzień, s. 95 - 105.
Ks. dr Roman Bogusław Sieroń. Sprawozdanie z Pierwszego Ogólnopolskiego Zjazdu Członków Założycieli i Moderatorów Diecezjalnych Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II (Warszawa 8 kwietnia 2006), Ruch Biblijny i Liturgiczny 3 rok LIX 2006, s. 232-234.
Ks. dr Roman Bogusław Sieroń. Z działalności Oddziału Sandomierskiego Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie (od 1 marca 2006 r.), KDS, rok 99 (2006), nr 5 - 6, s. 465 - 467.
Ks. dr Roman Bogusław Sieroń. Relacja z Pierwszego Ogólnopolskiego Zjazdu Członków Założycieli i Moderatorów Diecezjalnych Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, Warszawa, 8 kwietnia 2006 r., KDS, rok 99 (2006), nr 5 - 6, s. 467 - 470.
Ks. dr Roman Bogusław Sieroń. Apostolat biblijny we współczesnej rodzinie, KDS, rok 100 (2007), nr 3 - 4, s. 287-306.


Autor: Rafał Olko
Ostatnia aktualizacja: 19.10.2007, godz. 17:19 - Rafał Olko