Krystyna Chałas, Dydaktyka akademicka w uniwersytecie katolickim, Tom 1, Dydaktyka zaangażowana - z doświadczeń Katedry Dydaktyki i Edukacji Szkolnej KUL, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019.

 

Marta Buk-Cegiełka, Elementy dydaktyki akademickiej. Seria A. Metoda projektów w kształceniu studentów pedagogiki wczesnoszkolnej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018.

 

 

 encyklopedia

ENCYKLOPEDIA AKSJOLOGII PEDAGOGICZNEJ, pod redakcją naukową prof. dr hab. Krystyny Chałas i ks. dr hab. Adama Maja, prof. KUL. składającej się z ponad 340-tu haseł, których autorami jest ponad 140-tu polskich i zagranicznych naukowców, głównie pedagogów, a także psychologów, socjologów, filozofów, teologów. Encyklopedia może służyć teoretykom i praktykom w pogłębianiu refleksji o wychowaniu aksjologicznym i w bardziej skutecznej realizacji procesu wychowania młodego pokolenia.

 

 

pedagogika_szkolna 

Pedagogika szkolna, wczesnoszkolna i przedszkolna. Teoria i praktyka. Tom 2. Wokół aktualnych problemów rozwoju szkoły, pod redakcją Krystyny Chałas, Beaty Komorowskiej, Marty Buk – Cegiełki

 

edukacne 

 

EDUKAČNÉ VÝZVY A ÚLOHY VO SVETLE ENCYKLIKY LAUDATO SI’ II, (red.) Veronika Hašková, Marta Buk - Cegiełka

 

ide

 

Idę – odważnie – służę. Czynem odpowiadam na głos wołania drugiego człowieka, red. Krystyna Chałas, Marta Buk – Cegiełka, ks. Krzysztof Podstawka

 

mlodziez

 

Młodzież jakiej nie znacie – wzory osobowe godne naśladowania, pod redakcją Krystyny Chałas

 

Autor: Marta Buk-Cegiełka
Ostatnia aktualizacja: 13.03.2019, godz. 21:42 - Marta Buk-Cegiełka