Aktualności / Wydarzenia

Najważniejsze działania uczelni w mijającym roku akademickim

Rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski przedstawił najważniejsze, aktualne informacje dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu. - W mijającym roku akademickim studiowało u nas prawie 10 tysięcy studentów, w tym ok. 800 doktorantów. KUL zatrudniał ponad 1000 nauczycieli akademickich i ponad 800 pracowników administracyjnych. Jeżeli chodzi o obecną rekrutację, to w tym momencie mamy około 200 kandydatów więcej niż to było w podobnym okresie ubiegłego roku - poinformował ks. prof. Mirosław Kalinowski.

Rektor KUL przypomniał przy tym, że na nowy rok akademicki 2022/2023 uczelnia uruchomiła nowe atrakcyjne kierunki studiów, m.in. sztuczną inteligencję czy prawo w biznesie. Obecnie KUL oferuje naukę na prawie 60 kierunkach studiów.

Spotkanie przedstawicieli władz KUL ze społecznością akademicką - nauczycielami i studentami - odbyło się w Auli Kardynała Stefana Wyszyńskiego w głównej siedzibie uczelni w Lublinie. Poprzedziła je emisja materiałów wideo, zachęcających do studiowania na Katolickim Uniwersytecie Lubelskiem Jana Pawła II, które przygotowano w Akademii Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KUL. - W tych prezentacjach mamy jak w pigułce nasz Uniwersytet - podkreślił rektor KUL, zwracając uwagę, że działania promocyjne KUL kładą nacisk na media społecznościowe w internecie, gdzie młodzi ludzie poszukują informacji o przyszłych studiach.

Podczas swojego wystąpienia rektor KUL przypomniał też, że pod koniec lutego, gdy rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę, KUL - tak jak wiele innych instytucji w Polsce - niósł pomoc ukraińskim obywatelom. Wymienił też najważniejsze formy wsparcia ze strony KUL dla ukraińskich studentów, m.in. pomoc noclegową, prawną, psychologiczną czy duszpasterską, która była udzielana także uchodźcom niezwiązanym z uniwersytetem. Rektor zwrócił uwagę, że do ukraińskich miast, m.in. Kijowa, Lwowa czy Charkowa udało się aż 20 transportów - zorganizowanych przez pracowników KUL - z najbardziej potrzebnymi darami rzeczowymi.

Ponadto ks. prof. Mirosław Kalinowski poinformował o wielu innych ważnych inicjatywach KUL, które są realizowane w obecnym roku akademickim np. Areopag Uniwersytetów czy Centrum Studiów KUL dla Osadzonych. - Agencja Stolicy Apostolskiej do Spraw Oceny i Promocji Jakości Kształcenia na Uniwersytetach pozytywnie oceniła i certyfikowała studia na kierunkach filozofia, teologia i prawo kanoniczne. Ten certyfikat stanowi potwierdzenie najwyższych standardów akademickich i jakości kształcenia - zaznaczył rektor KUL.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania uczelni udzielili prorektorzy KUL, m.in. prorektor ds. misji i administracji ks. prof. Mirosław Sitarz, prorektor ds. kształcenia dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL, prorektor ds. nauki i kadr siostra dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL oraz prorektor ds. studentów, doktorantów i rozwoju dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL. Spotkanie poprowadził rzecznik prasowy KUL dr hab. Michał Wyrostkiewicz, prof. KUL. Więcej informacji o spotkaniu w RELACJI WIDEO, zdjęcia w FOTORELACJI.