echa_powstania07.jpg8 listopada 2013 r. w Ratuszu Tarnowskim, godz.  10 00 – 14 00 odbyła się naukowa, w części także popularnonaukowa konferencja o  zasięgu krajowym  pt. „NAPRZÓD Z ZIEMI TEJ KRAKOWSKIEJ...”podsumowująca i kończąca projekt pt. „ECHA POWSTANIA STYCZNIOWEGO W MAŁOPOLSCE - LUDZIE I MIEJSCA”.

Patronat nad konferencją objęli: Marszałek Senatu RP - Bogdan Borusewicz, Marszałek Województwa Małopolskiego - Marek Sowa, Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego - prof. dr hab. Jan Szymczak.

Organizatorami konferencji było Starostwo Powiatowe w Tarnowie, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Polskie Towarzystwo Historyczne, o/ w Tarnowie oraz Forum Małopolskich Oddziałów   Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Patronatem naukowym i współorganizacją objęła konferencję Katedra Pedagogiki Szkolnej i Zarządzania Oświatą WZNoS  KUL Jana Pawła II w Stalowej Woli.  

Konferencja przeznaczona była dla badaczy dziejów poswatania styczniowego, nauczycieli historii i języka polskiego, pasjonatów tej tematyki oraz uczniów szkół  ponadgimnazjalnych. Konferencję powodził dr Paweł Juśko, sekretarz Polskiego Towarzystwa Historycznego o/ w Tarnowie  Uczestniczyli w niej: Starosta Tarnowski Roman Łucarz,  dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie Andrzej Szpunar, dyrektor Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie dr Barbara Dagmara Niziołek, dyrektor referatu edukacji Gminy Tarnów dr Kazimierz Koprowski oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego o/ w Tarnowie, a zarazem kierownik Katedry  Pedagogiki Szkolnej i Zarządzania Oświatą WZNoS  KUL Jana Pawła II w Stalowej Woli prof. nzw. dr hab. Edmund Juśko

PROGRAM
Część I. Galicja a styczniowa insurekcja
- Mieszkańcy Galicji wobec powstania styczniowego.
prof. dr hab. Magdalena Micińska - Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
- Tradycja powstania styczniowego w Galicji (1863-1918).
prof. dr hab. Lidia Michalska-Bracha - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
- Postawy młodzieży galicyjskiej wobec powstania styczniowego - uwagi i refleksje.
prof. dr hab. Leszek Starkiel - Polska Akademia Nauk

Część II. Małopolskie ślady powstania styczniowego
- Echa powstania styczniowego na Ziemi Limanowskiej.
mgr Katarzyna Drożdż - PTH Oddział w Limanowej
- Mogiły powstańców styczniowych na Podhalu. Uczczenie 150. rocznicy powstania styczniowego przez społeczność lokalną.
mgr Jagoda Jurkowska - PTH Oddział w Nowym Targu
- Sądecczyzna - udział mieszkańców w powstaniu styczniowym
oraz emigracja postyczniowa.
mgr Bogdan Potoniec - PTH Oddział w Nowym Sączu
- Nadzieją wiosny tchnęło powietrze - Tarnów i Ziemia Tarnowska
a 'sprawa narodowa' 1863 roku.
mgr Mieczysław Czosnyka - PTH Oddział w Tarnowie
- Podsumowanie projektu „Echa powstania styczniowego w Małopolsce
- Ludzie i Miejsca”.
mgr Robert Kowalski - PTH Oddział w Nowym Targu

Konferencji towarzyszyła okolicznościowa wystawa pt. „Zapomniani bohaterowie powstania styczniowego z Galicji”.

Więcej [+]

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 22.12.2013, godz. 04:05 - Mirosław Rewera