Nasi Profesorowie i Mistrzowie, którzy wzięli udział w Wykładach Otwartych:

 

prof. dr hab. Zyta Gilowska

prof. dr hab. Zyta Gilowska

 • profesor nauk ekonomicznych,
 • Dyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania KUL,
 • członek Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk,
 • autorka ponad 250 publikacji naukowych,
 • minister finansów oraz wicepremier w rządach Kazimierza Marcinkiewicza oraz Jarosława Kaczyńskiego, w latach 2001–2005 i 2007–2008 poseł na Sejm IV i VI kadencji, członkini Rady Polityki Pieniężnej,
 • ekspert i jeden z twórców samorządu terytorialnego w Polsce
 • uczestniczka tzw. wydarzeń marcowych 1968,
 • autorka założeń poselskiego projektu ustawy o finansach publicznych.
 • laureatka w rankingu na najlepszych posłów tygodnika "Polityka" (2002 r.), laureatka siódmej edycji plebiscytu Srebrne Usta, organizowanego przez Program III Polskiego Radia.

 

abp prof. dr hab. Józef Życiński

abp prof. dr hab. Józef Życiński
 • arcybiskup metropolita lubelski
 • Wielki Kanclerz KUL,
 • kierownik Katedry Relacji MIędzy Nauką a Wiarą,
 • filozof, teolog,
 • autor ponad 50 książek i ponad 300 artykułów poświęconych problematyce filozoficznej, teologicznej, kulturowej, naukom przyrodniczym,
 • członek Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki w Wiedniu, Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego, członek Papieskiej Rady Kultury, Wspólnej Grupy Roboczej Kościoła Rzymskokatolickiego i Światowej Rady Kościołów, Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski oraz Komisji Wspólnej Episkopatu i Rządu RP,
 • jest członkiem Komisji Episkopatu ds. Nauki Wiary, Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa, Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych, Komitetu Nauk Filozoficznych PAN oraz Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN,
 • w 2005 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

prof. dr hab. Piotr Francuz

prof. dr hab. Piotr Francuz

 • kierownik Katedry Psychologii Eksperymentalnej,
 • kierownik Laboratorium Psychoneurofizjologicznego oraz Studia HD,
 • wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej,
 • przewodniczący Rady Konsorcjum Środowiska Akademickiego Lubelszczyzny na Rzecz Społeczeństwa Informacyjnego,
 • stypendysta wielu uczelni zagranicznych,
 • autor, redaktor i współredaktor 14 książek i wielu artykułów z zakresu psychologii poznawczej, metodologii psychologii, komunikowania za pośrednictwem mediów audiowizualnych.

strona www

 

prof. dr hab. Ryszard Szyszka

prof. dr hab. Ryszard Szyszka

 • dyrektor Instytutu Biotechnologii KUL;
 • kierownik Katedry Biologii Molekularnej;
 • autor wielu publikacji naukowych z zakresu biologii molekularnej;
 • w pracy badawczej zajmuje się molekularnymi mechanizmami regulującymi maszynerię syntetyzującą białko w komórce w warunkach normalnych i stresowych;
 • dużą uwagę poświęca białkom enzymatycznym odpowiedzialnych za kontrolę mechanizmów regulacyjnych występujących w organizmach żywych (odwracalna fosforylację białek), a także także decydujących o życiu lub śmierci komórki (kinaza białkowa CK2);
 • współpracuje z wieloma zespołami w Europie i Ameryce Północnej.

 

dr Zbigniew Piłat

dr Zbigniew Piłat

 • adinkt w Katedrze Historii Powszechnej Wieków Średnich,
 • zajmuje się monastycyzmem w średniowieczu, historią społeczno-religijną Europy Środkowo-Wschodniej, geografią historyczną, duchowością średniowiecza oraz historią zakonu templariuszy,
 • autor wielu publikacji naukowych i podręczników.

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 17.10.2011, godz. 16:19 - Andrzej Zykubek