Zapraszamy do lektury artykułów i referatów, których autorami są członkowie KNSOS:


OCHRONIARZ

 

Numer 1 - Ochroniarz_nr_1.pdf

Numer 2 - ochroniarz_nr_2.pdf

Numer 3 - Ochroniarz_nr_3.pdf

Numer 4 - Ochroniarz_nr_4.pdf

 

2014

 

 • Danielec M., 2014, Śladami dawnych Lachów, Eko i My, nr 4(213), ss. 11-13

 

 

 2013

 

 

2012

 

 • Danielec M.,2012, Nocny członek rodziny, Eko i My, nr 11(197), s. 22-23

 

 

2010

 

 

2009

 

 • Alikowska E., Rezerwat Jata, "OIKOS", 2009,  nr 1(49). .pdf 

 • Alikowska E., Zagubiony powiat, "OIKOS", 2009, nr 1(49).

 • Goraj W., Malec M., Tajemnica i bogactwo Gór Pieprzowych,"Eko i My",  lipiec-sierpień 2009 .pdf

 • Sieńko R., Lublin, a sprawa gawrona, "Eko i My", nr 4(159) kwiecień 2009..pdf

 

2007

 

 • Godzień J., Scenariusz z hałasem w tytule, [w]: Duchowość świata według Sergiusza Riabinina, red. S. Jaromi, Kraków-Lublin, 2007, s. 122-132 .pdf
 • Godzień J., Ekoedukatorzy w natarciu, OIKOS, nr3(44) 2007, s.24 .pdf
 • Godzień J., Dzień dobry, Panie Premierze, Bunt Młodych Duchem, nr 3 (37) 2007, s. 26-27 .pdf
 • Małysz B., Zmiany roślinności wodnej na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim w ciągu ostatnich 50-ciu lat, OIKOS, nr3(44) 2007, s. 4-9 .pdf
 • Niedźwiecka K., Gorczyca K., Lublin solidarny z Doliną Rospudy, OIKOS, nr 1(42) 2007, s.7-8 .pdf
 • Niedźwiecka K., Łoś Niezgrabny roślinożerca, Eko i My, nr 12(144) 2007, s.12-13 .pdf
 • Niedźwiecka K., Wiatraki wczoraj i dziś, OIKOS, nr 2(43) 2007, s.20-22 .pdf
 • Niedźwiecka K., Niezwykłe śmieci, OIKOS, nr 2(43) 2007, s.23 .pdf
 • Niedźwiecka K., Zawieprzyckie wspomnienie, OIKOS, nr 3(44) 2007, s.22-23 .pdf
 • Wawer W., Dolina Rozpudy - perła o wartościach na skalę europejską, "Zielony Biuletyn", 1 (9) 2007, s. 2-3. .pdf

 

2006

 

 • Godzień J., Świadomy konsument, [w]: Rosnąc można tylko z ziemi…Konspekty lekcji i warsztatów ekologicznych inspirowanych myślą Sergiusza Riabinina, red. Cwener A., "Zielony Zeszyt REFA" 2006, s. 14-17 .pdf
 • Godzień J., Recykling, [w]: Rosnąc można tylko z ziemi…Konspekty lekcji i warsztatów ekologicznych inspirowanych myślą Sergiusza Riabinina, red. Cwener A., "Zielony Zeszyt REFA" 2006, s. 17-19 .pdf
 • Godzień J., Wycena ekonomiczna Fortów Twierdzy Przemyśl, [w]: I Studencka Konferencja Naukowa „Przyrodniczo-społeczno-ekonomiczne aspekty zrównoważonego rozwoju”, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2006, s. 7-12 .pdf
 • Godzień J., Ekologiczne zakupy – badania na temat bycia świadomym konsumentem wśród studentów sekcji ochrony środowiska KUL JP II, [w]: I Studencka Konferencja Naukowa „Przyrodniczo-społeczno-ekonomiczne aspekty zrównoważonego rozwoju”, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2006, s. 29-34 .pdf
 • Niedźwiecka K., Cebulica, "Eko i My", maj 2006, s. 16-17 .pdf
 • Niedźwiecka K., Dzikie pszczoły, "Eko i My", kwiecień 2006, s. 12-13. .pdf
 • Niedźwiecka K., 2006, Program rolnośrodowiskowy i inwestycje nieprodukcyjne (lata 2007-2013),OIKOS, nr 2(39), s.18-20 .pdf
 • Niedźwiecka K., Kopernik ula Portret Ks. Jana Dzierżonia, "Eko i My", nr 9(131) 2006, s.16-17 .pdf
 • Niedźwiecka K., "Kot" nad Wieprzem, OIKOS, nr 3(40) 2006, s. 21 .pdf
 • Niedźwiecka K., Odczucie Puszczy, "Dzikie Życie", nr 10(148) 2006, s.2 .pdf
 • Niedźwiecka K., Dzikie pszczoły, OIKOS, nr 4(41) 2006, s.17-18 .pdf
 • Niedźwiecka K., Wymogi funkcjonowania gospodarstwa pasiecznego, [w]: I Studencka Konferencja Naukowa „Przyrodniczo-społeczno-ekonomiczne aspekty zrównoważonego rozwoju”, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2006, s. 41-44 .pdf
 • Niedźwiecka K., Sposoby porozumiewania się pszczoły miodnej Apis mellifera, Zeszyt studenckiego ruchu naukowego 12, 2006, s.121-130 .pdf
 • Osypińska A., Uniwersytet na falach, "Eko i My", luty 2006, s. 18-19. .pdf
 • Pająk B., Problemy gospodarki odpadami gmin wiejskich na przykładzie gminy Potok Wielki, [w]: I Studencka Konferencja Naukowa „Przyrodniczo-społeczno-ekonomiczne aspekty zrównoważonego rozwoju”, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2006, s. 45-48 .pdf
 • Wawer W., Rezerwat na krawędzi, "OIKOS", nr 1(38) 2006, s. 11 .pdf
 • Wawer W., Świat wokół nas – wczoraj, dziś, jutro, [w]: Rosnąc można tylko z ziemi…Konspekty lekcji i warsztatów ekologicznych inspirowanych myślą Sergiusza Riabinina, red. Cwener A., "Zielony Zeszyt REFA" 2006, s. 13-1 .pdf

 

2005

 

 • Wawer W., Parki narodowe, rezerwaty biosfery, "Eko i My", lipiec-sierpień 2005, s. 23-24. .pdf
 • Wawer W., Parki narodowe Polski centralnej, Białowieski Park Narodowy, "Eko i My", nr 4 (116) 2005, s.26-27. .pdf
 • Wawer W., Tygrzyk paskowany (Argiope bruennichi) w Polsce [w:] Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, Kielce, 2005/10, s. 47-52. .pdf
 • Wawer W., Święty Franciszek bratem wszystkich stworzeń, [w]: Chrześcijanin a ekologia, red. Cwener A., Wojciechowski K. "Zielony Zeszyt REFA" 2005, Numer Specjalny, s. 84-86 .pdf
 • Wawer W., Skarby polskiej arachnofauny - Tygrzyk paskowny (Argiope bruennichi), "Zielony Biuletyn", 1 2005, s. 10. .pdf
 • Wawer W., Użytki ekologiczne jako jedna z form ochrony przyrody, "Zielony Biuletyn", 1 2005, s. 15-16. .pdf
 • Wawer W., Tworzymy pomniki przyrody, "Zielony Biuletyn", 2 2005, s. 8. .pdf

 

 

2004

 

 • Tarasiuk M., Góry Świętokrzyskie, "Eko i My", 2004, nr 2 (103), s. 20-21.
 • Wawer W., Nowym szlakiem przez płaskowyż Nałęczowski, "OIKOS", 2004, nr 3-4, s. 24-25. .pdf
 • Wawer W, Skarby Górek Czechowskich, "OIKOS", 2004, nr 3-4, s. 4-5. .pdf
 • Wawer W., To wszystko, mój synu, będzie kiedyś twoje,"OIKOS", 2004, nr 3-4, s. 9-11. .pdf 
 • Wawer W., O wąwozie, proboszczu i cmentarnych smieciach, "OIKOS",, 2004, nr 2, s. 5-6.  .pdf

 

2003

 

 • Cmiel A., Edukacyjne błędne koło drogą do Ekorozwoju?, "Eko i My", luty 2003, s.10-11. .pdf
 • Cmiel A., Pomyśl zanim zjesz!!!, "Plus naszego regionu", nr 2(6) 2003, Łuków, s. 16.
 • Cmiel A., Pędrak B., Koło Naukowe Studentów Ochrony Środowiska, "KULtywator Miesięcznik USS KUL, 2003, wydanie specjalne, s.17.
 • Czubaj G., NATURA 2000 na Podkarpaciu, "Eko i My", luty 2003, s. 20-21. .pdf
 • Czubaj G., NATURA 2000 w województwie podkarpackim, "Dzikie życie",  nr 7 i 8 (109 i 110) 2003
 • Czubaj G, Strażnicy, "Eko i MY", nr 7-8 (97) 2003, s. 21
 • Czubaj G., Certyfikaty SMPC rozdane, "Biuletyn PKE", nr 11 (118) 2003, s. 4. .pdf
 • Czubaj G., Turystyka w Karpatach, "Eko i My", nr 11 (100) 2003, s. 22-23.
 • Dondalska R., Jesienne porządki, Ulica Wszystkich Świętych, nr 13 BIS (53) 2003. 
 • Klich D., Spitsbergen, "Eko i My", marzec 2003, s. 23-24. .pdf
 • Klich D., Szumne sprzątanie, "Eko i MY",  nr 7-8 (97) 2003, s. 26
 • Skórski D., Derkacz w MPN, "Kraska - Biuletyn Towarzystwa Przyrodniczego Bocian, 2003, s. 32-33. .pdf
 • Wasiluk M. (15 rys.), Gałuszka A. (5 rys.), folder Towarzystwa Przyrodniczego "Bocian" o użytkach, 2003.
 • Wawer W., W Kazimierzu zawsze świeci słońce, "Ulica Wszystkich Świętych", nr 13 BIS (53)2003.
 • Wawer W., Znane i nieznane, "Eko i My", kwiecień 2003, s. 16-17. .pdf
 • Wawer W., Dziś i jutro Górek Czechowskich, "Eko i My", nr 10 (99) 2003, s. 20-21. .pdf
 • Widelska A., Słoneczny prąd, "Eko i My", kwiecień 2003, s. 8-9. .pdf

 

2002

 

 • Cmiel A., Na własnych śmieciach?!, "Puls naszego regionu", nr 3 2002, Łuków, s. 9
 • Cmiel A., A może by tak ubezpieczyć środowisko, "Eko i My", nr 4 (82) 2002, 12-13
 • Czubaj G., W górach też wieje!!!, "Eko i My", nr 10 (88) 2002, s. 10-11 .pdf
 • Klich D., Jeszcze raz o demografii, "Zielone Brygady", nr 5 (173) 2002, s. 52-53

 

2001

 

 • Tarasiuk M., Ziemię mamy tylko jedną!, "Gazeta Starachowicka", nr 2 (446) 2001, s. 9
 • Tarasiuk M., Ekologia - moda czy sposób na życie?, "Gazeta Starachowicka", nr 2 (446) 2001, s. 20
 • Tarasiuk M., Kto właściwie jest normalny?, "Gazeta Starachowicka", nr 10 (454) 2001
Autor: Weronika Goraj
Ostatnia aktualizacja: 01.06.2014, godz. 09:26 - Angelika Żurawska