W kończącym się już roku akademickim 2015/16 trzy nasze studentki wyjechały za granicę, by podnieść swe kompetencje w ramach programu Erasmus+. Edyta Drożdż, studentka II roku ekonomii II stopnia, w trakcie semestru zimowego odbyła część studiów na Uniwersytecie Katolickim w Rużomberku (Słowacja), z kolei absolwentki ekonomii Wioletta Pacholarz i Sylwia Grudzień odbyły 5-miesięczne praktyki w European Business Club e.V. (Niemcy).

Autor: Mirosław Rewera
Ostatnia aktualizacja: 04.08.2016, godz. 17:41 - Mirosław Rewera