Nominacja profesorska dla dr. hab. Dariusza Seweryna

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 28 listopada 2019 r. dr hab. Dariusz Seweryn z Katedry Literatury Polskiej Oświecenia i Romantyzmu  otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych.

 

Serdecznie gratulujemy!

2020-01-23

Nominacja profesorska dla dr. hab. Piotra Kulickiego

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 28 listopada 2019 r. Dyrektor Instytutu Filozofii dr hab. Piotr Kulicki otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych.

 

Serdecznie gratulujemy!

2020-01-20

Doktorant KUL laureatem konkursu na pracę magisterską o paryskiej Kulturze

Słuchacz Szkoły Doktorskiej KUL Jędrzej Piekara został laureatem konkursu na pracę magisterską lub doktorską, związaną tematycznie z historią i dorobkiem Instytutu Literackiego w Paryżu. Nagrodzona praca magisterska „Polskie wątki w życiu Michaiła Hellera” została obroniona na Wydziale Nauk Humanistycznych, a powstała w Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych. Konkurs został zorganizowany już po raz trzeci przez Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura oraz Fundację Kultury Paryskiej.

 

Serdecznie gratulujemy!

2020-01-16

Maksymilian Kuźmicz stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Student Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych KUL Maksymilian Kuźmicz został stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019/2020. Stypendium przyznawane są za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.  W tym roku wyróżniono nim blisko 500 studentów z całej Polski.  

 

Serdecznie gratulujemy! 

2020-01-08

Marika Sońta laureatką II miejsca w Akademickim Konkursie Retorycznym

Marika Sońta, studentka hispanistyki KUL, zdobyła II miejsce w Akademickim Konkursie Retorycznym, zorganizowanym przez Akademię Retoryki Igora Zalewskiego, we współpracy z Parlamentem Studentów RP, Fundacją Rozwoju Młodych Liderów i Polskim Towarzystwem Gospodarczym. Finał konkursu odbył się 16 grudnia 2019 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.


Serdecznie gratulujemy!

2020-01-07

Odznaczenia państwowe dla pracowników KUL

odznaczeniaZ radością informujemy, że powiększyło się grono pracowników KUL wyróżnionych odznaczeniami państwowymi. Ceremonia ich wręczenia miała miejsce 17 grudnia 2019 r. W imieniu Prezydenta RP wręczenia odznaczeń dokonał Wojewoda Lubelski Lech Sprawka.

 

Gratulujemy!

 

2019-12-17 Czytaj dalej...

Studentki KUL nagrodzone w II Konkursie Iberoamerykańskim

Laureaci II Konkursu IberoamerykańskiegoSukcesem zakończył się udział studentek III roku hispanistyki KUL w II Konkursie Iberoamerykańskim  na najlepszy esej (Premio Iberoamericano), organizowanym przez ambasady krajów języka hiszpańskiego w Polsce.  Klaudia Konieczna otrzymała III nagrodę za pracę „De "Tobo" a "Lobo": el arresto y el cautiverio de Józef Łobodowski en Figueras (prov. de Gerona, España)”,  natomiast Joanna Antoń zdobyła jedno z dwóch wyróżnień za tekst pt. Equidad de Género: Polonia e Iberoamérica, imágenes superposicionadas. Nagrody zostały wręczone 10 grudnia 2019 r. podczas uroczystej gali w Instytucie Cervantesa w Warszawie.

2019-12-18

Nominacja biskupia dla ks. Adriana Galbasa SAC

Ojciec Święty Franciszek, 12 grudnia 2019 r., mianował ks. Adriana Józefa Galbasa SAC, przełożonego prowincji Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni) w Poznaniu, biskupem pomocniczym diecezji ełckiej. Biskup nominat w latach 1995-1999 odbył studia doktoranckie z teologii pastoralnej na KUL, na naszym uniwersytecie uzyskał licencjat naukowy (kościelny).

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy, aby ta posługa przyniosła błogosławione owoce dla Kościoła ełckiego.

2019-12-13

Tomasz Tokarski we władzach Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Podczas XVI Zjazd Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów, który odbył się 6-8 grudnia w 2019 r., doktorant KUL Tomasz Tokarski został wybrany Członkiem Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

 

Serdecznie gratulujemy!

2019-12-10

Pracownicy Instytutu Historii KUL odznaczeni medalem Pro Patria

Pracownicy Instytutu Historii dr Marcin Baranowski i dr Andrzej Gładysz zostali odznaczeni medalem Pro Patria przyznawanym przez Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych za zasługi w szerzeniu pamięci o walce o niepodległość Polski. Odznaczenia zostały nadane za działalność w Stowarzyszeniu Rekonstrukcji Historycznej Wrzesień 39, a ich wręczenie miało miejsce 2 grudnia 2019 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

 

Serdecznie gratulujemy!

2019-12-03