FENIKS 2020 - książki pracowników KUL z nagrodami

Statuetka FENIKS 2020Sześć nagród FENIKS 2020 za najbardziej wartościowe osiągnięcia edytorskie z zakresu literatury religijnej otrzymały książki pracowników KUL. To nie tylko prace z dziedziny teologii, ale również pedagogiki czy prawa kanonicznego. Nagrody przyznaje Stowarzyszenie Wydawców Katolickich. Wyniki poznaliśmy 3 grudnia 2020 podczas gali online.

 

 

Serdecznie gratulujemy!

Czytaj dalej...

Student KUL Paweł Robak w Radzie Wykonawczej Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

Paweł RobakPodczas XXVI Zjazdu Delegatów Parlamentu Studentów RP delegaci uczelni z całej Polski dokonali wyboru władz  Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w kadencji 2021-2022. Uczestnicy Zjazdu pozytywnie zaopiniowali kandydaturę Wiceprzewodniczącego Uczelnianego Samorządu Studentów KUL Pawła Robaka na członka Rady Wykonawczej Parlamentu Studentów RP. Rada jest najwyższym kolegialnym organem wykonawczym PSRP. Paweł Robak będzie kierował pracami komisji ds. prawno-socjalnych. Zjazd miał miejsce 28 listopada, a kadencja nowej Rady Wykonawczej rozpocznie się 1 stycznia.

 

Serdecznie gratulujemy!


Książka dr. hab. Jacka Wołoszyna z Nagrodą KLIO

dr hab. Jacek WołoszynWykładowca KUL i pracownik lubelskiego IPN dr hab. Jacek Wołoszyn został wyróżniony w konkursie na najlepszą książkę historyczną. Publikacja „Niepodległościowa konspiracja młodzieżowa na ziemiach polskich w latach 1944/45-1956”otrzymała II nagrodę w kategorii monografia naukowa. Laureatów Nagrody poznaliśmy 16 listopada.

 

 

Czytaj dalej...

Prof. Leszek Mądzik laureatem Nagrody Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Prof. Mądzik podczas jubileuszu 50-lecia Sceny Plastycznej KULTwórca Sceny Plastycznej KUL prof. Leszek Mądzik został wyróżniony Nagrodą Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. To prestiżowe wyróżnienie jest przyznawane od ponad 20 lat  najwybitniejszym artystom, twórcom i animatorom kultury. Prof. Mądzik został laureatem nagrody w kategorii w uznaniu dla całokształtu jego dorobku artystycznego.

 

Prof. Leszek Mądzik – scenograf i reżyser, profesor uniwersytecki jest związany z KUL od ponad pól wieku. Jak powiedział w jednym z wywiadów - "Znalazłem swoją przystań na KUL, zawsze otwartym dla tych, którzy nie znajdowali miejsca w innych polskich uczelniach".

 

Serdecznie gratulujemy!

Czytaj dalej...

Sukces studentów KUL w tenisie stołowym

tenis stołowyStudenci KUL po raz kolejny dowiedli, że można pogodzić naukę i sukcesy sportowe. Tym razem znaleźli się na podium lubelskiej Uniwersjady (zawodów dla studentów I roku) w tenisie stołowym. Wśród mężczyzn najlepszy okazał się student zarzadzania Błażej Warpas, a wśród kobiet drugie miejsce zajęła Daria Makarewicz z architektury krajobrazu. Oboje awansowali do IX Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku, który odbędzie się 4-6 grudnia w Wilkasach.

 

Serdecznie gratulujemy!


Doktorat międzynarodowy we współpracy z KU Leuven

Kamila Tomaka podzas obrony doktoratuDr Kamila Tomaka  z Katedry Języka Niderlandzkiego obroniła doktorat międzynarodowy (doktorat cotutelle). Doktorat uzyskała na KUL oraz w belgijskim Katholieke Universiteit Leuven, gdzie odbyła 4-letnie studia doktoranckie (2016-2020).

 

 

Serdecznie gratulujemy!

 

 

Czytaj dalej...

Grant Narodowego Centrum Nauki dla naukowca z KUL

Logo NCN Jak przebiegał proces zakorzeniania się chrześcijaństwa w Chinach? W jaki sposób udało się pogodzić chrześcijańską koncepcję Boga z tradycyjnymi wierzeniami? Odpowiedzi na te pytania będzie poszukiwała doktorantka z Wydziału Filozofii KUL i pracownik dydaktyczny II Katedry Sinologii mgr Zhenxu Fan. Jej projekt otrzymał dofinansowanie w konkursie Narodowego Centrum Nauki.

 

Projekt Adaptacja chrześcijańskich wierzeń odnośnie Boga i duszy w myśli chińskiej: Nowe spojrzenie na dziedzictwo wczesnych katolickich misjonarzy i konwertytów w XVII-XVIII wieku otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu PRELUDIUM 19. W konkursie o fundusze na badania mogły ubiegać się osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora. Dofinansowanie wyniesie 118 585 zł. Grant będzie realizowany we współpracy z uniwersytetami w Hongkongu i Tajwanie.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

 


Studentka pedagogiki KUL Akademicką Mistrzynią Polski!

Joanna Solak podczas mistrzostwPodczas rozegranych w Warszawie Akademickich Mistrzostw Polski w ergometrze wioślarskim złoty medal zdobyła studentka pedagogiki KUL Joanna Solak. Reprezentantka KUL okazała się najlepsza w kategorii lekkiej na dystansie 1000 metrów.

 

Zdobycie tytułu wymagało pracy, wielu wyrzeczeń i samodyscypliny - Dalej ciężko mi uwierzyć w to co zrobiłam - mówi mistrzyni – jechałam na mistrzostwa z zamiarem zdobycia podium w klasyfikacji uniwersytetów, a zdobyłam mistrzostwo Polski. Rzeczywistość okazała się lepsza niż marzenia.

 

Gratulujemy!

 


Prof. Magdalena Staniszewska laureatką konkursu Innovation Radar Prize 2020

Prof Magdalena StaniszewskaSzybka i skuteczna diagnostyka nowotworowa może zmniejszyć umieralność nawet o 30%  - mówi dr hab. Magdalena Staniszewska, prof. KUL, dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych. Profesor Staniszewska, współzałożycielka lubelskiej firmy SDS Optic, otrzymała nagrodę w konkursie Innovation Radar Prize 2020 w kategorii Women-led Innovation. Nagroda została przyznana za mikrosondę optyczną do szybkiej i precyzyjnej diagnostyki nowotworów piersi.

 

 

Serdecznie gratulujemy!

Czytaj dalej...

Nagroda MNiSW dla ks. prof. Antoniego Dębińskiego

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Wojciecha Murdzka, ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński otrzymał nagrodę za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej podczas pełnienia funkcji rektora KUL w latach 2016-2020. 

 

Serdecznie gratulujemy!