Nominacja profesorska dla dr. hab. Jana Kłosa

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 25 czerwca 2019 r. dr hab. Jan Kłos z Katedry Etyki Szczegółowej otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych.

 

Serdecznie gratulujemy!

2019-07-12

Bp Artur Miziński wybrany ponownie na funkcję Sekretarza Generalnego KEP

13 bp Artur Mizińskiczerwca 2019 r. podczas 383. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej dr hab. Artur Miziński, pracownik naukowy na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, został wybrany na drugą kadencję Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski. 

 

Serdecznie gratulujemy!

2019-06-13

Wręczenie odznaczenia państwowego dla pracownika KUL

5 czerwca 2019 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. Wśród osób uhonorowanych znalazł się pracownik KUL - ks. dr hab. Waldemar Żurek, który decyzją Prezydenta RP z dnia 28 września 2018 r. został uhonorowany Medalem Złotym za długoletnią służbę.

 

Serdecznie gratulujemy!

2019-06-07

Stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego dla studentów KUL

Najzdolniejsi studenci z regionu otrzymali stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego. W tym gronie znaleźli się również studenci KUL. Oprócz świetnych wyników w nauce wyróżnili się oni  inną aktywnością: działalnością w organizacjach studenckich, uczestnictwem w konferencjach naukowych, osiągnięciami artystycznymi lub sportowymi czy zaangażowaniem w wolontariat.  Laureaci przez 8 miesięcy będą otrzymywać stypendia w wysokości 300 zł miesięcznie. 

 

Serdecznie gratulujemy!

2019-06-03 Czytaj dalej...

Nominacja profesorska dla ks. dr. hab. Przemysława Kantyki

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 9 maja 2019 r. kierownik Katedry Teologii Protestanckiej ks. dr hab. Przemysław Kantyka otrzymał tytuł profesora nauk teologicznych.

 

Serdecznie gratulujemy!

2019-05-29

Studenci romanistyki nagrodzeni na Festiwalu Francuskojęzycznych Filmów Krótkometrażowych

Nakręcony przez studentów i sympatyków Koła Naukowego Romanistów KUL film „Entre ciel et Grammaiяe” otrzymał nagrodę publiczności oraz Nagrodę Specjalną Instytutu Francuskiego w Polsce podczas XV Międzynarodowego Festiwalu Francuskojęzycznych Filmów Krótkometrażowych FrankoFilm w Zielonej Górze (23-26 maja 2019 r.)


Serdecznie gratulujemy!

2019-05-29

Strzała 2018 dla Muzeum KUL

Maria ChomentowskaMieszkańcy Lublina wskazali najciekawsze wydarzenie kulturalne minionego roku. Strzałę 2018 w plebiscycie lubelskiej edycji Gazety Wyborczej otrzymała  przygotowana przez Muzeum KUL i studentów historii sztuki wystawa „Praktyczne piękno. KUL według Marii Chomentowskiej”.

 

Wystawa była prezentowana od 23 marca do 30 września ubiegłego roku w Gmachu Głównym, a na ekspozycji można było zobaczyć m.in. projekty przygotowane specjalnie dla KUL przez jedną z najwybitniejszych polskich projektantek mebli i wnętrz.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

2019-05-29

Wręczenie odznaczenia państwowego dla pracownika KUL

28 maja 2019 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. Wśród osób uhonorowanych znalazł się pracownik KUL - ks. dr hab. Piotr Szczur, prof. KUL, który otrzymał Medal Srebrny za Długoletnią Służbę.

 

Serdecznie gratulujemy!

2019-05-29

Granty w konkursach OPUS i PRELUDIUM

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło kolejne konkursy na finansowanie projektów badawczych. W konkursie OPUS 16 dofinansowanie otrzymał dr hab. Piotr Kopiec (Wydział Teologii), który realizował będzie projekt Weber odwrócony. Protestancka krytyka kapitalizmu oraz dr hab. Grzegorz Zasuwa (Wydział Nauk Społecznych) na projekt Społeczna nieodpowiedzialność a reputacja przedsiębiorstwa.

W konkursie PRELUDIUM 15, w którym o fundusze na badania mogły ubiegać się osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora, dofinansowanie otrzymał projekt mgr. Marcina Garbowskiego (Wydział Filozofii) Transhumanizm - geneza, koncepcje, ograniczenia.

 

Serdecznie gratulujemy!

2019-05-28

Fundusze unijne na rozwój uniwersytetu

KUL pozyskał kolejne środki na rozwój uniwersytetu w ramach dwóch konkursów rozstrzygniętych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekt „Zintegrowany program rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II" uzyskał dofinansowanie w wysokości 11 775 202,75 zł, natomiast "Regionalny Program Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II"  otrzyma wsparcie w kwocie 11 959 103,96. Oba działania będą realizowane do 31 marca 2023 r.

 

Celem pierwszego projektu  jest podniesienie jakości kształcenia wyższego na KUL, a także zwiększenie szans absolwentów uczelni na rynku pracy poprzez implementację Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią, podniesienie kompetencji studentów dzięki szkoleniom/stażom wysokiej jakości oraz działania podnoszące kompetencje zarządcze kadry kierowniczej i administracyjnej oraz kompetencje dydaktyczne kadr uczelni.

 

W ramach drugiego projektu uzyskany zostanie wzrost jakości i efektywności kształcenia oraz procesów zarządzania. Cele te zostaną osiągnięte m.in. przez organizację szkoleń i staży dla studentów, wdrożenie systemu ERP oraz przygotowanie aplikacji mobilnej.

2019-05-27