Grant w konkursie DAINA 2 dla dr Anety Przepiórki

dr Aneta PrzepiórkaDr Aneta Przepiórka, adiunkt w Katedrze Psychologii Emocji i Motywacji KUL, otrzymała grant w konkursie DAINA 2 na projekty badawcze realizowane przez zespoły polsko-litewskie. Badania nad czynnikami modyfikującymi zachowanie świadków cyberprzemocy będzie realizowała wraz z doc. dr Vilmantė Pakalniškienė z Uniwersytetu Wileńskiego.

 

Projekt dotyczy poważnego problemu społecznego, jakim jest cyberprzemoc, definiowana często jako elektroniczna przemoc rówieśnicza. Zjawisko to ma negatywny wpływ na rozwój społeczny i emocjonalny dzieci i młodzieży i jest stosunkowo słabo zbadane.

„Akt cyberprzemocy nie dzieje się w izolacji. Często są świadkowie tego aktu agresji online. Jednak są trzy możliwe reakcje: przyłączenie się do agresora, wsparcie ofiary lub brak reakcji. Celem prezentowanych badań jest odpowiedź, co wpływa na zachowanie świadków cyberprzemocy? W zaplanowanych badaniach wzięto pod uwagę fatalistyczną perspektywę temporalną, emocje i dokonywane atrybucje przyczyn. Zakładamy, że są to czynniki, które mogą wpływać na wybór zachowania świadka cyberprzemocy. Odpowiedzi będziemy poszukiwać poprzez przegląd literatury wraz z metaanalizą, w zaplanowanych eksperymentach oraz badaniach dzienniczkowych. Zakładamy możliwy wpływ kultury na zachowania świadków cyberprzemocy, dlatego badania będą realizowane w dwóch kontekstach kulturowych: polskim i litewskim” – czytamy w opisie badań.

 

Konkurs DAINA jest organizowany od 2017 r. przez Narodowe Centrum Nauki i Litewską Radę Naukową (LMT). Do drugiej jego edycji wpłynęły 133 zgłoszenia, a finansowanie otrzymało 11 projektów, które zgodnie z procedurą oceny równoległej otrzymały rekomendacje NCN i LMT.


Ks. prof. Mirosław Wróbel laureatem Nagrody Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana"

ks. Mirosław WróbelKs. prof. Mirosław Wróbel, dyrektor Sekcji Nauk Biblijnych KUL – został laureatem 74. Nagrody Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” im. Włodzimierza Pietrzaka. Docenione zostały jego naukowe dokonania w dziedzinie nauk biblijnych oraz apostolskie dzielenie się Słowem Bożym, szczególnie z młodzieżą.

Nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka jest najdłużej przyznawaną niepaństwową nagrodą w Polsce. Są nią honorowane osoby i instytucje, które łączą merytoryczny i artystyczny walor aktywności społeczno-kulturalnej ze świadectwem wartościom chrześcijańskim i patriotycznym. Kapitule Nagrody przewodniczy ks. bp prof. Michał Janocha – przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego.

Uroczystość wręczenia Nagrody odbędzie się 10 czerwca 2021 roku o godz. 18.00 w formie transmisji online na kanale YouTube CivitasChristianaTV.

 

Serdecznie gratulujemy!


Dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL doradcą Komisji Łączności z Polakami za Granicą

Dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL doradcą Komisji d/s Łączności z Polakami za GranicąDr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL został powołany na stałego doradcę sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą. Do zadań Komisji należą sprawy więzi z krajem Polaków i osób pochodzenia polskiego zamieszkałych za granicą na stałe lub czasowo. Prof. Gołębiowski jest historykiem,  badaczem dziejów najnowszych specjalizującym się w losach Polonii, pełni także funkcję dyrektora Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL.

 

Serdecznie gratulujemy!

 


Nominacja prof. Marii Szymanowicz do Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej

Abp prof. S. Budzik wręcza nominację prof. M. SzymanowiczW środę 24 marca 2021 r., w siedzibie Kurii Metropolitalnej w Lublinie, Arcybiskup Lubelski Stanisław Budzik wręczył powołania do Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej na pięcioletnią kadencję. Wśród nominowanych znalazła się dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL – Kierownik Katedry Instrumentologii Instytutu Nauk o Sztuce KUL, która objęła funkcję koordynatora podkomisji ds. organów.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

 

 

Czytaj dalej...

Dofinansowania w programie „Muzyczny ślad 2021” dla wykładowców KUL

Logo programy Muzyczny śladDwa projekty wykładowców Instytutu Nauk o Sztuce KUL otrzymały dofinansowanie w tegorocznej edycji programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Muzyczny ślad 2021”. Dyrektor Instytutu, ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL, zrealizuje projekt „Rękopiśmienny psałterz z Muzeum Archidiecezji Łódzkiej w aspekcie tradycji liturgiczno-muzycznej", natomiast dr Andrzej Gładysz uzyskał wsparcie na realizację wniosku "<Dialogus de Passione Christi Domini ex F> Ferdinanda Simona Lechleitnera - edycja i wydanie kompozycji".

 

Celem programu jest podnoszenie poziomu kultury muzycznej poprzez utrwalanie i wprowadzanie do obiegu wartościowych, niekomercyjnych nagrań utworów muzycznych, publikacji nutowych oraz naukowych i popularnonaukowych dotyczących muzyki i tańca, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dziedzictwa kulturowego związanego z muzyką polską.


Nominacja profesorska dla ks. dr. hab. Dariusza Lipca

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2021 r. ks.  dr hab. Dariusz Lipiec z Katedry Teologii Pastoralnej KUL otrzymał tytuł profesora nauk teologicznych.

 

Serdecznie gratulujemy!


Naukowcy z KUL w radzie naukowej Instytutu De Republica

Premier Mateusz Morawiecki powołał troje pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w skład rady naukowej Instytutu De Republica. Akty powołania otrzymali: dr hab. Filip Ciepły prof. KUL (Katedra Prawa Karnego), ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL (Katedra Kościelnego Prawa Procesowego, Małżeńskiego i Karnego oraz Katolickich Kościołów Wschodnich) oraz dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL (Katedra Teorii i Filozofii Prawa).

 

Instytut De Republica ma stanowić nowoczesny ośrodek wydawniczo-badawczy, który ma za zadanie promować naukę polską w kraju i za granicą. Będzie wspierał rozwój polskiej literatury naukowej i upowszechniał ją zarówno w kraju, jak i w przestrzeni międzynarodowej. Działalność Instytutu ma koncentrować się w obszarze  nauk społecznych i humanistycznych.

 

Serdecznie gratulujemy!


Nominacja profesorska dla dr. hab. Pawła Garbacza

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22 lutego 2021 r. dr hab. Paweł Garbacz z Katedry Podstaw Informatyki otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia.

 

Serdecznie gratulujemy!


Nominacja profesorska dla dr. hab. Andrzeja Gila

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lutego 2021 r. dr hab. Andrzej Gil z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji KUL otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych.

 

Serdecznie gratulujemy!


Nagroda Ministra Edukacji i Nauki dla ks. dr. hab. Henryka Drawnela SDB, prof. KUL

ks. prof. Henryk Drawnel SDBDzień Nauki Polskiej to okazja do uhonorowania polskich naukowców Nagrodą Ministra Edukacji i Nauki. W gronie wyróżnionych za znaczące osiągnięcia naukowe znalazł się pracownik Wydziału Teologii KUL, biblista, ks. dr hab. Henryk Drawnel SDB, prof. KUL.

 

Ks. dr hab. Henryk Drawnel SDB to jeden z najwybitniejszych znawców rękopisów z Qumran, starożytnych manuskryptów w języku hebrajskim, aramejskim i greckim, pochodzących z okresu od III wieku przed Chr. do I wieku po Chr., zawierających m.in. teksty biblijne i apokryficzne. Wyniki jego badań są publikowane w najważniejszych wydawnictwach naukowych świata.

 

Przed dwoma laty w Oxford Univeristy Press ukazała się monografia „Qumran Cave 4. The Aramaic Books of Enoch: 4Q201, 4Q202, 4Q204, 4Q205, 4Q206, 4Q207, 4Q212”, zawierająca wydanie krytyczne siedmiu aramejskich manuskryptów apokryficznej Księgi Henocha. Monografia zawiera teksty źródłowe w językach aramejskim, greckim, syryjskim, koptyjskim i łacińskim oraz tłumaczenie i komentarz w języku angielskim. Praca edytorska i egzegetyczna ks. Drawnela umożliwia międzynarodowemu gronu specjalistów prowadzenie dalszych badań nad Księgą Henocha, stanowiącą początek literatury apokaliptycznej starożytnego Izraela.

 

Serdecznie gratulujemy!