Tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie dla ks. prof. Marka Chmielewskiego

Ks. prof. Marek Chmielewski, wybitny teolog, wieloletni Prodziekan Wydziału Teologii KUL, autor licznych publikacji z zakresu teologii duchowości został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie.

Ks. Profesor jest pierwszym teologiem i drugim Polakiem w 90-letniej historii VDU, który otrzymał powyższe wyróżnienie.


Nagroda Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych za pracę magisterską Pana Roberta Tabaszewskiego

Pan mgr Robert Tabaszewski, doktorant w Katedrze Praw Człowieka KUL, zdobył główną nagrodę w czwartej edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych na najlepszą pracę magisterską. Praca pt. Świadczenie usług  prawnych wyższego rzędu została napisana pod kierunkiem pana dr. hab. Dariusza Dudka, prof. KUL (Katedra Prawa Konstytucyjnego).


Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W dniu 19 grudnia 2012 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wśród uczonych wyróżnionych przez Panią Minister prof. Barbarę Kudrycką znalazło się trzech Profesorów naszej Alma Mater.


Profesorowie KUL w Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów

Z radością informujemy, że w skład Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów na kadencję 2013-2016 weszli profesorowie naszego Uniwersytetu: prof. dr hab. Agnieszka Kijewska (Nauki Humanistyczne/Filozofia) oraz

ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź (Nauki Teologiczne).

ww.ck.gov.pl


Najlepsza rozprawa doktorska z KUL

Rozprawa doktorska Pani dr Diany Müller, Instytut Psychologii, pt. Psychologiczne uwarunkowania funkcjonowania studentów niepełnosprawnych słuchowo w relacjach interpersonalnych, napisana pod kierownictwem prof. dr hab. Stanisławy Steuden, zdobyła wyróżnienie w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu na najlepszą pracę magisterską lub doktorską, której tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze zdrowotnym, zawodowym lub społecznym "Otwarte Drzwi", w kategorii "praca doktorska".

 

Jury uznało, że praca wyróżnia się nowatorskim podejściem do problematyki niepełnosprawności i daje możliwość wykorzystania wyników badań w praktyce.


Sukces Legionistów w międzynarodowym wieloboju strzeleckim

Żołnierze Legii Akademickiej KUL i jednocześnie członkowie sekcji strzeleckiej działającej przy Studium Wychowania Fizycznego KUL zdobyli trofea w trzech konkurencjach w IX Międzynarodowym wieloboju strzeleckim rozgrywanym 16-18.11.2012r. w Świętoszowie na terenie poligonu 10 Brygady Kawalerii Pancernej im. Gen. Broni Stanisława Maczka. 

Czytaj dalej...

Nagroda Prezesa UOKiK za pracę magisterską

Pani Ilona Fortuna, absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL zajęła III miejsce w konkursie organizowanym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na najlepszą pracę magisterską w zakresie ochrony konsumentów. Praca pt. Ochrona konsumenta usług bankowych.


Konkurs im. Majera Bałabana na najlepsze prace magisterskie o tematyce żydowskiej, Żydach i Izraelu

Praca magisterska Pana Bartłomieja Proca, wypromowana w Instytucie Historii KUL, pt. Angelologia Perska a angelologia hebrajska, otrzymała pierwszą nagrodę w Konkursie im. Majera Bałabana na najlepsze prace magisterskie o tematyce żydowskiej, Żydach i Izraelu, zorganizowanym przez Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma. Do finału weszła także praca Pani Ewy Danuty Kawałko, wypromowana w Instytucie Filologii Polskiej KUL, pt. Żydowskie życie literackie we Lwowie na podstawie dziennika „Chwila” z lat 1929-1933.


COPERNICUS PRIZE 2012

Profesor Piotr Francuz, Dyrektor Instytutu Psychologii KUL, podczas Jubileuszowego, XV Kongresu Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, został uhonorowany nagrodą COPERNICUS PRIZE 2012 za wyróżniające osiągnięcia w rozwoju neuronauki w Polsce.


Staż sukcesem naukowca

Dr Bibianna Bałaj oraz mgr Paweł Augustynowicz, pracownicy Laboratorium Psycho-Neuro-Fizjologicznego i Studio HD KUL, zostali laureatami programu Staż sukcesem naukowca. W ramach projektu realizują prace nad interakcją wzrokową w sterowaniu komputerem przez osoby z niepełnosprawnością ruchową.