Studenci prawa kanonicznego najlepsi w Polsce

Reprezentacja Instytutu Prawa Kanonicznego KUL w składzie: Magdalena Lenart (III rok), Sylwia Tyl (V rok), Paweł Zając (V rok), zajęła I miejsce w II Ogólnopolskim Konkursie Prawa Kanonicznego, który odbył się 21 marca 2012 r. w Warszawie.
Więcej »


Ks. Śmigiel biskupem diecezji pelplińskiej

24 marca 2012 r. ogłoszono nominację ks. dr hab. Wiesława Śmigiela, kierownika Katedry Teologii Pastoralnej Szczegółowej KUL, na biskupa pomocniczego diecezji pelplińskiej.


Akredytacja dla kierunku filologia polska

Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna, w wyniku przeprowadzonej w dniach 7-9 grudnia 2011 r. wizyty, udzieliła w dniu 17 lutego 2012 r. po raz kolejny akredytacji na okres 5 lat kierunkowi filologia polska prowadzonemu przez Wydział Nauk Humanistycznych KUL.

Czytaj dalej...

Drużyna KUL w konkursie Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition 2012

Drużyna reprezentująca Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  w składzie: Irena Kozak, Izabela Maciąg, Kamil Majewski i Tomasz Kobylecki zajęła 2 miejsce w rundzie krajowej międzynarodowego konkursu Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition 2012. Jest to jeden z najbardziej prestiżowych konkursów retorycznych na świecie, polegający na symulacji rozprawy przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości.
Więcej »


Sukces translatorski studentów anglistyki KUL

Studenci Instytutu Filologii Angielskiej KUL pod opieką koordynatora dr. Andrzeja Antoszka dokonali tłumaczeń większości filmów prezentowanych na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Watch Docs. Prawa Człowieka w Filmie. Jak informują organizatorzy ich praca przyczyniła się do sukcesu Festiwalu.

Czytaj dalej...

Wyróżnienie dla kierunku teologia

Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna udzieliła po raz kolejny kierunkowi teologia na Wydziale Teologii KUL akredytacji na okres 5 lat. Warto zauważyć, że tym razem zespół oceniający teologię na KUL stwierdził, że kierunek spełnia wszystkie wymogi stawiane przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną w zakresie kadry naukowo-dydaktycznej, procesu dydaktycznego, wewnętrznego systemu zapewniania jakości oraz infrastruktury dydaktycznej w stopniu WYRÓŻNIAJĄCYM. Gratulujemy wszystkim pracownikom Wydziału oraz Studentom!


I miejsce sióstr Olszówek

Na XIII Powiatowym Przeglądzie Kolęd, Pastorałek i Zespołów Kolędniczych w Trzydniku, który odbył się 14 stycznia 2012 r., siostry Urszula Olszówka (studentka II roku studiów I stopnia Muzykologii oraz I roku studiów II stopnia Informatyki) i Ewelina Olszówka (studentka II roku studiów I stopnia Muzykologii oraz II roku studiów II stopnia Informatyki), zdobyły I miejsce  w kategorii duetów. W przeglądzie uczestniczyło 31 zespołów wykonawczych.


Paweł Fortuna laureatem nagrody „Książka dla trenera 2011”

Po raz pierwszy w tym roku Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu przyznało nagrodę „Książka dla trenera 2011”. Została ona przyznana dr Pawłowi Fortunie, pracownikowi Instytutu Psychologii KUL, za książkę „Perswazja w pracy trenera, czyli jak wpływać na postawy uczestników szkoleń”.
Więcej »


Prof. Piotr Oleś przewodniczącym Komitetu Psychologii PAN

Profesor Piotr Oleś z Instytutu Psychologii KUL został wybrany przewodniczącym Komitetu Psychologii PAN. Trzy osoby reprezentują Instytut Psychologii KUL w nowym składzie Komitetu Psychologii PAN: prof. dr hab. Adam Biela, prof. dr hab. Piotr Oleś oraz dr hab. Mariola Łaguna.


Wyróżnienie dla kierunku filozofia

Polska Komisja Akredytacyjna przyznała wyróżnienie kierunkowi "filozofia". To ogromne osiągnięcie całego środowiska filozoficznego Wydziału, wszystkich Pracowników Wydziału - naukowych i administracyjnych, Doktorantów i Studentów. Filozofia na KUL jest pierwszym na Lubelszczyźnie kierunkiem, którym otrzymał tę najwyższą z możliwych ocenę ekspertów.
Więcej »