Sukces teologii fundamentalnej KUL

W dniach 22-24 maja 2009 r. odbyła się na Fakultecie Teologicznym w Paderborn naukowa konferencja ,,Proprium teologii fundamentalnej”, która zgromadziła teologów głównie z krajów niemieckojęzycznych. Wśród 18 referentów znalazł się jeden jedyny obcokrajowiec – ks. prof. dr hab. Marian Rusecki z Instytutu Teologii Fundamentalnej KUL.

Czytaj dalej...