W ramach działalności naukowej w Instytucie Inżynierii Środowiska realizowane są dwa ramowe tematy badawcze:

 1. Podstawy naukowe i innowacyjne rozwiązania w inżynierii komunalnej
 2. Uwarunkowania procesów degradacji środowiska, systemów i technologii

Badania naukowe obejmują zagadnienia:

 • czynniki kształtujące stan środowiska wodnego i glebowego
 • hydrauliczne uwarunkowania rozdzielczego rurociągu ciśnieniowego, położonego w strumieniu cieczy
 • chemizm i typologia słonych źródeł
 • interakcje wybranych mikroelementów (chromu, żelaza, kobaltu, niklu, molibdenu) w komórkach eukariotycznych
 • sprawność uzyskiwania energii z systemów solarnych
 • przeróbka osadów ściekowych
 • bezpieczeństwo infrastruktury komunalnej
 •  

 

Obszar badań naukowych prowadzonych w Instytucie Inżynierii Materiałowej

 • Fizyka ciała stałego i fizyka półprzewodników.
 • Technologia wzrostu kryształów półprzewodników oraz ich charakterystyka za pomocą różnych metod eksperymentalnych.
 • Inżynieria powierzchni: nakładanie powłok funkcjonalnych (dielektrycznych, rezystancyjnych, żaroodpornych, ochronnych).
 • Tworzenie nowych materiałów termoelektrycznych.
 • Badanie właściwości proszków na bazie stopów Ti: opracowanie technologii druku 3D w celu produkcji komponentów lotniczych z tych proszków.
 • Materiały medyczne, biomedyczne.
 • Powłoki funkcjonalne.
 • Podstawy teoretyczne i technologicze otrzymywania (nano)kompozytów z aktywnością funkcjonalnej i stworzenie produktów na ich osnowie.
 • Modyfikacja fizyczna i chemiczna materiałów polimerowych i kompozytowych.
 • Technologia zmodyfikowanych kompozytów polimer-krzemianowych na bazie rozpuszczalnych w wodzie polimerów, krzemianów i soli metali.
 • Inżynieria materiałowa (metale, stopy, ceramika, materiały kompozytowe, magnetyczne materiały ścierne), metalurgia proszków, powłoki termiczne i dyfuzyjne, napawanie, natryskiwanie, metalizacja, spawanie, uderzenia wysokoenergetyczne na materiały, niszczące i nieniszczące metody kontroli i diagnostyki materiałów, tarcie i zużycie korozja.
 • Fotowoltaika.
 • Struktury niskowymiarowe (warstwy dwuwymiarowe, kropki kwantowe) do zastosowań w procesach konwersji energii.
 • Fizyka i chemia szkła.
 • Polimery.
 • Materiały amorficzne – struktura, defekty, właściwości.
 • Biosensory.
 • Metody otrzymywania i charakterystyki cząstek nano i mikro srebrowych.
Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 13.10.2020, godz. 15:43 - Małgorzata Wolak