Czym się zajmujemy?
Jaka jest tematyka naszych badań naukowych?

 

Relacje pomiędzy nauką a wiarą


Teoria i historia filozofii przyrody, kosmologii oraz teoria poznania naukowego


Filozofia kosmologii


Kwantowe koncepcje kosmogenezy


Filozofia bytu ożywionego
 


Przyrodniczo-filozoficzne aspekty genezy życia


Biofizyczne właściwości układów żywych

  
Filozoficzne zagadnienia ochrony środowiska


Organizmy i pola elektromagnetyczneopracowanie: Andrzej Zykubek
 
Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2010, godz. 19:12 - Andrzej Zykubek