W ramach działalności naukowej w Instytucie realizowane są dwa ramowe tematy badawcze:

 

I . Podstawy naukowe i innowacyjne rozwiązania w inżynierii komunalnej

II. Uwarunkowania procesów degradacji środowiska, systemów i technologii

 

 

Badania naukowe Instytutu obejmują zagadnienia:

  • czynniki kształtujące stan środowiska wodnego i glebowego
  • hydrauliczne uwarunkowania rozdzielczego rurociągu ciśnieniowego, położonego w strumieniu cieczy
  • chemizm i typologia słonych źródeł
  • interakcje wybranych mikroelementów (chromu, żelaza, kobaltu, niklu, molibdenu) w komórkach eukariotycznych
  • sprawność uzyskiwania energii z systemów solarnych
  • przeróbka osadów ściekowych
  • bezpieczeństwo infrastruktury komunalnej

Instytut prowadzi badania łącząc nauki techniczne i przyrodnicze w dziedzinie ochrony środowiska.

Prace badawcze Instytutu koncentrują się na poszukiwaniu nowoczesnych rozwiązań zarówno w zakresie nowych technologii w oczyszczaniu ścieków i utylizacji odpadów, energetyki odnawialnej czy bezpieczeństwa eksploatacji infrastruktury krytycznej. Prowadzone są także badania przyczyn i skutków degradacji elementów środowiska naturalnego oraz eksploatowanej infrastruktury technicznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa w użytkowaniu.

 

Aktualnie realizowane granty:

 

dr Sylwia Terpiłowska, dr Katarzyna Czarnek

Ocena wpływu wybranych nanozwiązków na metabolizm komórek nowotworowych

 

dr Sylwia Terpiłowska

Identyfikacja rodzaju śmierci komórek nowotworowych po zadziałaniu CR(III), Fe(III), Ni(III), Mo(III) oraz Co(III) użytych samodzielnie i w kombinacji

 

mgr Anna Gronba - Chyła

Próby wykorzystania osadów ściekowych do produkcji ceramiki

 

dr hab. Małgorzata Gonera, prof. KUL

Klimatyczne uwarunkowania sedymentacji złóż soli kamiennych, siarki i gipsów miocenu w Polsce

Autor: Adam Garbacz
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2020, godz. 12:02 - Adam Garbacz