W ramach działalności naukowej w Instytucie realizowane są dwa ramowe tematy badawcze:

 

I . Podstawy naukowe i innowacyjne rozwiązania w inżynierii komunalnej

II. Uwarunkowania procesów degradacji środowiska, systemów i technologii

 

 

Badania naukowe Instytutu obejmują zagadnienia:

  • czynniki kształtujące stan środowiska wodnego i glebowego
  • hydrauliczne uwarunkowania rozdzielczego rurociągu ciśnieniowego, położonego w strumieniu cieczy
  • chemizm i typologia słonych źródeł
  • interakcje wybranych mikroelementów (chromu, żelaza, kobaltu, niklu, molibdenu) w komórkach eukariotycznych
  • sprawność uzyskiwania energii z systemów solarnych
  • przeróbka osadów ściekowych
  • bezpieczeństwo infrastruktury komunalnej

Instytut prowadzi badania łącząc nauki techniczne i przyrodnicze w dziedzinie ochrony środowiska.

Prace badawcze Instytutu koncentrują się na poszukiwaniu nowoczesnych rozwiązań zarówno w zakresie nowych technologii w oczyszczaniu ścieków i utylizacji odpadów, energetyki odnawialnej czy bezpieczeństwa eksploatacji infrastruktury krytycznej. Prowadzone są także badania przyczyn i skutków degradacji elementów środowiska naturalnego oraz eksploatowanej infrastruktury technicznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa w użytkowaniu.

 

Aktualnie realizowane granty:

 

dr Sylwia Terpiłowska

Ocena wpływu wybranych nanozwiązków na metabolizm komórek nowotworowych

 

dr Sylwia Terpiłowska

Identyfikacja rodzaju śmierci komórek nowotworowych po zadziałaniu CR(III), Fe(III), Ni(III), Mo(III) oraz Co(III) użytych samodzielnie i w kombinacji

 

mgr Anna Gronba - Chyła

Próby wykorzystania osadów ściekowych do produkcji ceramiki

 

dr hab. Małgorzata Gonera, prof. KUL

Klimatyczne uwarunkowania sedymentacji złóż soli kamiennych, siarki i gipsów miocenu w Polsce

Autor: Adam Garbacz
Ostatnia aktualizacja: 02.06.2020, godz. 09:12 - Adam Garbacz