Tematy badawcze statutowe:

1. Naturalne i antropogeniczne zanieczyszczenia środowiska jako problem społeczny

Kierownik – dr hab. Barbara Marczewska prof. KUL

2. Społecznie oczekiwane rozwiązania inżynierii środowiskowej

Kierownik – dr hab. inż. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, prof. KUL

3. Wpływ składników diety na zdrowie i poprawę warunków życia społeczeństwa

Kierownik – dr Sylwia Terpiłowska

4. Nowe biomateriały i materiały kompozytowe do wykorzystania dla potrzeb społeczeństwa

Kierownik – prof. dr hab. Andrzej Kuczumow

5. Wykorzystanie energii odnawialnej w ciepłownictwie - sprawności układów cieplnych
Kierownik – dr inż. Franciszek Świtała

6. Ekstrakty roślinne jako emulgatory emulsji spożywczych i kosmetycznych

Kierownik – dr hab. Tomasz Białopiotrowicz, prof. KUL

7. Analiza możliwości wykorzystania energii kinetycznej płynących wód do uzyskania energii elektrycznej na terenie województwa podkarpackiego

Kierownik – dr inż. Franciszek Świtała

8. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej

w zakresie systemów sieci hydraulicznych – nowe koncepcje rozwiązań

Kierownik – dr inż. Witold Adamowski

9. Tworzenie i badanie ceramicznych powłok kompozytowych

Kierownik – prof. dr hab. Fiodar Pantsialeyenka

 

Tematy badawcze dla młodych:

1. Badania spektroskopowe FTIR kompleksów lek-albumina

Kierownik – dr Rafał Kuzioła

2. Opracowanie metody otrzymywania i charakterystyka cząstek nano- i mikrosrebrowych

Kierownik mgr Katarzyna Grąz

3. Nowe zagrożenia dla środowiska wodnego

Kierownik mgr Robert Stachyra

 

Autor: Adam Garbacz
Ostatnia aktualizacja: 01.04.2019, godz. 13:29 - Adam Garbacz