Katedra Języka Niderlandzkiego powstała w październiku 2019 roku jako jednostka wydzielona z dotychczasowej Katedry Literatury i Języka Niderlandzkiego. Pracownicy Katedry kontynuują dotychczasowe badania naukowe, które skupiają się wokół następujących zagadnień:

 

Prof. dr hab. Wilken Engelbrecht

 • recepcja klasycznej literatury łacińskiej w średniowiecznym szkolnictwie;
 • recepcja literatury niderlandzkiej w Środkowej Europie;
 • językoznawstwo porównawcze w zakresię języka niderlandzkiego i języków słowiańskich, w szczególności języka czeskiego.

 

dr hab. Muriel Waterlot

 • językoznawstwo niderlandzkie;
 • językoznawstwo porównawcze;
 • glottodydaktyka i przekładoznawstwo.

 

dr Agnieszka Flor-Górecka

 • językoznawstwo porównawcze niderlandzko-polskie;
 • czasowniki, aspekty, aspektualność, strona bierna i dopełnienia;
 • tłumaczenia specjalistyczne niderlandzko-polskie i polsko-niderlandzkie.

 

mgr Beata Popławska

 • językoznawstwo niderlandzkie;
 • językoznawstwo kontrastywne;
 • frazeologia.

 

mgr Bas Hamers

 • nauczanie języka niderlandzkiego jako języka obcego w krajach Środkowej Europy;
 • transmisja kulturowa w Holandii i Belgii.

 

mgr Jan Fabry

 • językoznawstwo ogólne;
 • interlingwistyka.

 

mgr Kamila Tomaka [urlop]

 

Autor: Natalia Turkiewicz
Ostatnia aktualizacja: 27.03.2020, godz. 19:05 - Damian Olszewski