Język niderlandzki dla studentów filologii angielskiej

1. Ćwiczenia z języka niderlandzkiego: nidangl.doc

2. Specjalizacja niderlandystyczna: Specjangl.doc

  

Niderlandzki dla studentów MISH

Program: MISH.doc

  

Filologia Niderlandzka dla cudzoziemców

Studenci spoza Polski mogą studiować od pierwszego roku. Wykłady na pierwszym roku są prowadzone w języku angielskim, dobra znajomość języka angielskiego jest niezbędna.

Od drugiego roku wykłady są prowadzone głównie w języku niderlandzkim.

 

Fakultatywne kursy języka niderlandzkiego

Fakultatywne kursy języka niderlandzkiego są organizowane przez:

 

STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH
Akademickie Centrum Językowe
przy Fundacji Rozwoju KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

 

Pokój GG-230
tel./fax: (081) 445 42 29 / (081) 445 42 27 

 

Więcej informacji na stronie:  http://www.kul.lublin.pl/1200.htlm

Autor: Stefanie Bogaerts
Ostatnia aktualizacja: 12.01.2012, godz. 21:56 - Stefanie Bogaerts