.:: Nauka–wiara. Rola filozofii ::.Katedra Relacji Między Nauką a Wiarą KUL
Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych KUL

oraz Sekcja Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
zapraszają na Międzynarodową Konferencję pt.


Nauka – wiara. Rola filozofii


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
15-16 listopada 2006 r., Collegium Jana Pawła II, sala 1031

Związki zachodzące pomiędzy naukami przyrodniczymi a wiarą są wielorakie. Ujawniają się one w obszarze filozofii, a w szczególności filozofii przyrody, w postaci licznych kontrowersji, a nawet otwartej konfrontacji. Nie są to jednak jedyne możliwe relacje pomiędzy przyrodoznawstwem a wiarą religijną. Może bowiem zachodzić także twórcze oddziaływanie wzajemne. Jedna z form takich interakcji może polegać na tym, że nauka pełni rolę czynnika inspirującego, a twierdzenia religijne wpływają na podejmowanie określonej problematyki naukowej.

Zaproszenia do wzięcia udziału w naszym spotkaniu naukowym kierujemy pod adresem znanych nam filozofów, teologów i przedstawicieli nauk przyrodniczych, którzy swym intelektualnym zaangażowaniem przyczyniają się do pogłębiania dialogu nauki i wiary. W ramach obrad pragniemy poruszyć takie problemy, jak: teoria ewolucji, teza o inteligentnym projekcie (Intelligent Design), teologia stworzenia, immanencja Boga w przyrodzie, zastosowanie nowych technologii.

Celem Konferencji będzie prezentacja bogactwa problemowego i metodycznego tego wielkiego obszaru wzajemnych oddziaływań oraz dyskusja nad nim.

Serdecznie zapraszamy!
Program Konferencji
[
program.pdf program.pdf (249.16 KB)]
Plakat Konferencji [plakat.pdf plakat.pdf (139.43 KB)]
Streszczenia referatów [nauka_wiara_streszczenia.pdf streszczenia.pdf (227.85 KB)]
Sekretariat Konferencji:

ks. dr Marek Słomka
Katedra Relacji Między Nauką a Wiarą, tel. 81 532-3468

dr Andrzej Zykubek
Katedra Filozofii Biologii, tel. 81 445-4217

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych,
fax 81 445-4225
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

e-mail: przyroda@kul.lublin.pl
http://www.kul.edu.pl/filozofia/przyrodaAutor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 25.02.2007, godz. 15:21 - Andrzej Zykubek