Miło nam poinformować, że 30 sierpnia 2022 roku Sekretarz Stanu w MEiN prof. Włodzimierz Bernacki wręczył powołania członkom Zespołu doradczego ds. programu pod nazwą „Perły nauki". Wśród powołanych 28 specjalistów z różnych polskich uczelni znalazła się Pani dr Kinga Strycharz-Bogacz, muzykolog z Instytutu Nauk o Sztuce naszego Wydziału. Serdecznie gratulujemy! 

 

        Przedmiotem programu „Perły nauki" jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego.

 

       Do zadań Zespołu doradczego będzie należała ocena merytoryczna wniosków złożonych w ramach programu pod nazwą „Perły nauki". Członkowie zespołu będą sporządzali i przedstawiali Ministrowi opinie umotywowanych zastrzeżeń złożonych przez wnioskodawców w ramach naboru do programu. Do zadań zespołu należeć będzie także ocena raportów rocznych i raportów końcowych z wykorzystania środków finansowych przyznanych w ramach programu oraz opiniowanie wniosków o zmianę warunków umów zawartych w ramach programu.

 

 

 

Autor: Joanna Wiatr
Ostatnia aktualizacja: 01.09.2022, godz. 10:37 - Joanna Wiatr