Aktualności / Wydarzenia

Naukowcy z KUL w jednym z największych ekumenicznych centrów edukacji teologicznej

Problemy społeczno-gospodarcze związane z relacjami między religią, jakością środowiska przyrodniczego oraz rozwojem gospodarczym w różnych państwach na świecie to tematyka projektu badawczego, którego wyniki w ostatnich dniach zaprezentował w Kanadzie na Uniwersytecie w Toronto zespół badawczy ks. dr hab. Andrzeja Pietrzaka, prof. KUL, z Katedry Religiologii i Misjologii na Wydziale Teologii w Instytucie Nauk Teologicznych KUL.

- Projekt włącza nas w nowe nurty badawcze, które zostały zapoczątkowane między innymi przez publikacje Roberta J. Barro oraz Mary Evelyn Tucker i Johna Grima, redaktorów serii "Religions of the World and Ecology" wydawaną przez Harvard University Press. Szczególną inspiracją jest dla nas katolicka nauka społeczna, a zwłaszcza nauczanie papieża św. Jana Pawła II, Benedykta XVI oraz Franciszka - podkreślił jeden z badaczy dr hab. Bartosz Jóźwik, prof. KUL z Instytutu Ekonomii i Finansów.

- Nasze badania zwracają uwagę na procesy degradacji i poprawy jakości środowiska przyrodniczego w krajach rozwijających się, w których poziom religijności jest relatywnie wysoki. Dostrzegamy duży potencjał instytucji religijnych, w tym uniwersytetów, w kształtowaniu postaw proekologicznych. Cieszymy się, że mogliśmy zaprezentować badania i potwierdzić potrzebę podjęcia takich działań w Toronto School of Theology - dodał profesor.

Toronto School of Theology wraz z jej kolegiami członkowskimi stanowią jedno z największych ekumenicznych centrów edukacji teologicznej w świecie anglojęzycznym. Każde kolegium jest akredytowane przez Stowarzyszenie Szkół Teologicznych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Reprezentują one dziesiątki wyznań i różnorodnych tradycji teologicznych i kulturowych. Sześć z nich znajduje się na kampusie St. George University of Toronto.

Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak, który jest kierownikiem projektu, wskazuje na perspektywę współpracy i pierwszą wymianę doświadczeń w promowaniu prac doktorskich. Doktorant profesora, ks. Andrzej Grecki, na dorocznym spotkaniu i warsztatach Rady Wydziału Toronto School of Theology, przedstawił temat dysertacji "Pobożność ludowa jako wyraz inkulturacji wiary na przykładzie męskich pielgrzymek wielkopostnych na azorskiej Wyspie św. Michała".

- Mamy nadzieję, że nasz pobyt na University of Toronto w School of Theology zaowocuje długookresową współpracą z naszym Uniwersytetem. Wyrażamy wdzięczność za życzliwe przyjęcie i opiekę, którą roztoczył nad nami ks. dziekan prof. dr. John Elmer P. Abad oraz profesorowie i pracownicy administracyjni - zaznaczył ks. prof. Pietrzak.

Projekt "Religia, wzrost gospodarczy i środowisko przyrodnicze" realizowany jest w ramach Regionalnej Inicjatywy Doskonałości przez interdyscyplinarny zespół badawczy: ks. dr. hab. Andrzeja Pietrzaka, prof. KUL, dr Alinę Betlej, dr. hab. Lecha Gruszeckiego, prof. KUL oraz dr. hab. Bartosza Jóźwika, prof. KUL.