Aktualności / Wydarzenia

Naukowcy z KUL w zespole ds. programu „Perły nauki”

WRĘCZENIE POWOŁAŃ DO ZESPOŁU DORADCZEGO PROGRAMU "PERŁY NAUKI"Troje naukowców z KUL: dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL, dr Kinga Strycharz-Bogacz oraz dr Michał Skwarzyński zostało powołanych w skład Zespołu doradczego ds. programu „Perły nauki”. To nowy program Ministerstwa Edukacji i Nauki, którego celem jest wsparcie rozwoju wybitnie uzdolnionych studentów i absolwentów.

30 sierpnia 2022 roku Sekretarz Stanu w MEiN Włodzimierz Bernacki wręczył powołania członkom Zespołu doradczego ds. programu pod nazwą „Perły nauki”. Wśród powołanych 28 specjalistów z różnych polskich uczelni znalazło się trzech pracowników naukowych KUL:

  • dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL, politolog z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji (Wydział Nauk Społecznych)
  • dr Kinga Strycharz-Bogacz, muzykolog z Instytutu Nauk o Sztuce (Wydział Nauk Humanistycznych)
  • dr Michał Skwarzyński, prawnik z Instytutu Nauk Prawnych (Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji)

Przedmiotem programu „Perły nauki” jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego.

Do zadań Zespołu doradczego będzie należała ocena merytoryczna wniosków złożonych w ramach programu, ocena raportów rocznych i raportów końcowych z wykorzystania środków finansowych przyznanych w ramach programu oraz opiniowanie wniosków o zmianę warunków umów zawartych w ramach programu. Członkowie zespołu będą również sporządzali i przedstawiali Ministrowi Edukacji i Nauki opinie umotywowanych zastrzeżeń złożonych przez wnioskodawców w ramach naboru do programu.

Serdecznie gratulujemy!