Komitet Nauk Teologicznych PAN na swym inauguracyjnym posiedzeniu dokonał wyboru władz na kadencję 2020-23. Wiceprzewodniczącym Komitetu został Dziekan Wydziału Teologii ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL, a członkiem prezydium Kierownik Katedry Historii Dogmatów i Teologii Historycznej ks. prof. Krzysztof Góźdź.

 

Serdecznie gratulujemy!

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 20.05.2020, godz. 12:18 - Leszek Wojtowicz