Uprzejmie informujemy, iż Narodowe Centrum Nauki ogłosi jeszcze w 2018 r. dwa konkursy na międzynarodowe projekty badawcze: polsko-chińskie i polsko-austriackie projekty badawcze z zakresu badań podstawowych.

 

Nowy konkurs we współpracy z Chinami

Narodowe Centrum Nauki podpisało 28 marca 2018 r. w Pekinie porozumienie z National Natural Science Foundation of China (NSFC). Jego efektem będzie bilateralny konkurs na polsko-chińskie projekty badawcze z zakresu badań podstawowych.

Wsparcie będą mogły otrzymać polsko-chińskie projekty z zakresu nauk o życiu, nauk ścisłych i technicznych oraz wybranych dyscyplin nauk społecznych. Szczegółowe warunki konkursu zostaną ogłoszone w czerwcu bieżącego roku.

 

Konkurs na polsko-austriackie projekty badawcze

5 kwietnia 2018 r. Narodowe Centrum Nauki podpisało w Wiedniu porozumienie z Austrian Science Fund (FWF). Efektem współpracy będzie bilateralny konkurs na polsko-austriackie projekty badawcze z zakresu badań podstawowych.

W ramach nowego konkursu polsko-austriackie zespoły naukowców będą mogły ubiegać się o finansowanie projektów badawczych we wszystkich dziedzinach objętych panelami NCN. Prace nad szczegółowymi warunkami będą prowadzone w ciągu najbliższych miesięcy, a ogłoszenie konkursu planowane jest na ostatni kwartał 2018 r. W konkursie ocenę merytoryczną wniosków prowadzić będzie FWF.

Autor: Urszula Czyżewska
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2018, godz. 20:17 - Urszula Czyżewska