dr Andrzej Niewiński, adiunkt
Katedra Historii Średniowiecznej 1. Telefon:
 2. Zainteresowania naukowe: początki państwa polskiego; struktury Kościoła w średniowieczu; geneza i rozwój miast średniowiecznych
 3. Prowadzone zajęcia:
  • Historia średniowieczna Polski (konwersatorium);
  • Ecclesiae et civitas. Średniowieczna socjotopografia miejska (wykład monograficzny)
 4. Wybrane publikacje:
  • Przestrzeń kościelna w topografii średniowiecznego Krakowa. Próba syntezy, Lublin 2005. ss. 232.
  • Die Funktion von Sakralbauten für den Stadtausbau im mittelalterkichen Krakau unter besonderer Berücksichtigung der Klostertopographie, „Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas” e. V, Heft 2: 2001, Leipzig 2003, s. 180-198.
Autor: Dariusz Prucnal
Ostatnia aktualizacja: 20.01.2017, godz. 19:23 - Marcin Baranowski