Szanowni Państwo,

 

pragniemy przedstawić Państwu niezbędne informacje związane z organizowanym przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Zjazdem Katedr połączonym z Konferencją Naukową:

 

 „Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej.”

 

 

Planowany harmonogram prac w roku 2010 jest następujący:

 

1. Prosimy o nadesłanie listy osób zgłaszających swoje uczestnictwo w Zjeździe wraz z potwierdzeniem wpłaty opłaty konferencyjnej w kwocie 1490 zł. Dokonanej na konto nr 59 1240 2382 1111 0000 3926 2147 Bank PeKaO SA III O/Lublin z dopiskiem "Zjazd Katedr". Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w Hotelu Kazimierz kolejność zgłoszeń będzie decydowała o miejscu zakwaterowania. Nie przewidujemy jednak ograniczeń w liczbie uczestników Zjazdu. Osoby deklarujące swój udział w późniejszych terminach będą zakwaterowane w innych hotelach (zbliżony standard) znajdujących się nieopodal głównego miejsca obrad. O kolejności zgłoszenia decyduje data wpłaty opłaty konferencyjnej na wskazane wyżej konto.

 

2. W sprawach uzyskania informacji dotyczących Zjazdu prosimy o kontakt z Organizatorami – formularz kontaktowy w dziale „Kontakt”

 

3. Zgłoszenia udziału w Zjeździe prosimy przesyłać na adres instadm@kul.lublin.pl lub fax 081 445 30-38

Autor: Piotr Pokorny
Ostatnia aktualizacja: 25.08.2010, godz. 10:57 - Piotr Pokorny