Program konferencji pt. „Niezłomni bohaterowie – Żołnierze Wyklęci”.

Panel I

11:00 – 11:15 – Powitanie gości.

11:15 – 11:35 – Obóz Narodowo - Radykalny: fałszywe stereotypy i fakty - 
dr Wojciech Jerzy Muszyński [IPN Warszawa].

11:35 – 11:55 – Narodowe Siły Zbrojne na terenie Lubelszczyzny po 1944 r. - 
Rafał Drabik [IPN Lublin].

11:55 – 12:15 – Struktury narodowe na terenie Podlasia po 1944 r. -
dr Mariusz Bechta [IPN Warszawa].

12:15 – 12:35 – Narodowe Siły Zbrojne/ Narodowa Zjednoczenie Wojskowe na terenie Północnego Mazowsza w latach 1944 – 1946. - dr Kazimierz Krajewski [IPN Warszawa].

12:35 – 12:55 – Dyskusja 
12:55 – 13:15 – Przerwa na kawę.


Panel II

13:15 – 13:35 – Podziemie narodowe na Rzeszowszczyźnie po 1944 r. - 
dr Krzysztof Kaczmarski [IPN Rzeszów].

13:35- 13: 55 – Narodowe Siły Zbrojne na terenie Wielkopolski po 1945 r. - 
Rafał Sierchuła [IPN Poznań].

13:55 – 14:15 – „Procesy żołnierzy NSZ z okręgu lubelskiego w latach 1944-1956. Zarys problemu” – dr Marcin Zaborski [KUL JP II].

14:15 – 14:35 – Dyskusja
14:35 – 15:35 – Przerwa na obiad.

Panel III 

15:35 – 15:55 – "Harcerstwo narodowe w Polsce po II wojnie światowej" - 
dr Ewa Rzeczkowska [KUL JP II].

15:55 – 16:15 – Zapomniani skoczkowie. Patrole dywersyjne Brygady Świętokrzyskiej NSZ i ich zrzut do Polski w początkach 1945 roku. -
dr Dariusz Węgrzyn [IPN Katowice]

16:15 – 16:35 – Działania zbrojne konspiracji narodowej w latach 1944 – 1945 – 
dr Marcin Paluch [KUL JPII].

16:35 – 16:55 – Dyskusja
16:55 – 17:10 – Podsumowanie i zakończenie.

 

Autor: Anita Kalinowska
Ostatnia aktualizacja: 18.12.2012, godz. 12:17 - Anita Kalinowska