W niedzielę, 6 czerwca 2010 r., wysłannik Ojca Świętego Benedykta XVI, Abp Angelo Amato, Prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, dokonał w Warszawie beatyfikacji księdza Jerzego Popiełuszki. Ksiądz Jerzy zginął śmiercią męczeńską w dniu 19 października 1984 r. Przeżył zaledwie 37 lat i tylko 12 lat jako kapłan. W czasie swego krótkiego życia był wikarym, opiekunem duchowym środowisk medycznych, a nade wszystko kapelanem "Solidarności" oraz obrońcą wiary i głościelem prawdy. W związku z tą uroczystą chwili dla naszego Narodu, pragnę przybliżyć nieznany epizod z życia Księdza Jerzego, czyli studia w KUL w ramach Studium Pastoralnego. Zamieszczone skany dokumentów z akt studenckich ukazują związek nowego Błogosławionego z naszym Uniwersytetem i Lublinem. Więcej informacji na temat studiów ks. Jerzego w KUL w artykule: Marek Pawelec, Nieznany epizod życia ks. Jerzego Popiełuszki - studia w KUL, "Przegląd Uniwersytecki" Rok XXII, styczeń-luty 2010, Nr 1 (123), ss. 10-11. http://www.kul.pl/files/66/przeg_1_123_www.pdf
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2010, godz. 11:47