Miło nam poinformować, że postanowieniem z dnia 11 lutego 2021 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał dr. hab. Andrzejowi Gilowi, prof. KUL, pracownikowi Wydziału Nauk Społecznych KUL, tytuł profesora nauk humanistycznych.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

 

 

 

 

 

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 08.03.2021, godz. 16:10 - Maria Mazurek-Olszowa