Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 1 października 2019 r. dr hab. Andrzej Tyszczyk z Katedry Teorii i Antropologii Literatury otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych.

 

Serdecznie gratulujemy!