Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 17 kwietnia 2019 r. Kierownik Katedry Językoznawstwa Porównawczego w Instytucie Filologii Angielskiej dr hab. Anna Malicka - Kleparska otrzymała tytuł profesora nauk humanistycznych. Serdecznie gratulujemy!

Autor: Natalia Turkiewicz
Ostatnia aktualizacja: 13.01.2020, godz. 12:22 - Natalia Turkiewicz